Leerlingenbegeleiders

 

In VISO hebben we vijf leerlingenbegeleiders. In persoonlijke gesprekken bieden ze een luisterend oor en zoeken ze samen met jou naar een goede aanpak van je probleem. Uiteraard zijn ook je ouders steeds welkom bij hen of bij de directie.

Wie zijn ze?

campus Polenplein

Iris Ranson
eerste graad
iris.ranson@sint-michiel.be

Reinilde Mol
tweede graad
reinilde.mol@sint-michiel.be

Joke Vanallemeersch
derde graad
joke.vanallemeersch@sint-michiel.be

campus Dr. Delbekestraat

Joke Desimpel
1ste, 2de en 3de jaar
j.desimpel@sint-michiel.be

Carla Van Engelandt
4de, 5de, 6de en 7de jaar
carla.vanengelandt@sint-michiel.be

In campus Polenplein vind je ons in het C-blok (C001, C003 en C004).

In campus Dr. Delbekestraat vind je ons in het bureau bij de leraarskamer.

Cel leerlingenbegeleiding

Wekelijks is er per campus overleg tussen directie, de leerlingenbegeleiders en het CLB. Door deze nauwe samenwerking proberen we je zo goed mogelijk op te volgen en de gepaste zorg te voorzien. De contactpersoon voor het CLB is:

  • voor campus Dr. Delbekestraat Mieke Cappon,
  • voor campus Polenplein Liesbeth Verstraete.

Meer info over het CLB vind je hier.