Schoolteam

Directieteam

Veerle Vanoost, directeur van het VISO

veerle.vanoost@sint-michiel.be

Heeft als eindverantwoordelijke de eerste verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid, het opvoedingsproject, de interne en externe communicatie en participatie en het pedagogisch en didactisch beleid van de school in beide campussen.

Patrick Soenen, directeur VISO eerste graad

patrick.soenen@sint-michiel.be

Is de vaste contactpersoon voor campus Dr. Delbekestraat. Hij draagt er de eerste verantwoordelijkheid voor de leerlingenbegeleiding en de schoolorganisatie. Hij volgt ook het materieel beleid en de logistiek van VISO op.

Joeri Sioen, adjunct-directeur

joeri.sioen@sint-michiel.be

Is de vaste contactpersoon voor campus Polenplein. Hij is er de eerste verantwoordelijke voor de leerlingenbegeleiding en de schoolorganisatie. Hij volgt ook het ict-beleid van VISO op.

Technisch adviseurs coördinatoren


Toon Monstrey (TAC infrastructuur)

toon.monstrey@sint-michiel.be


Tina Vervaecke (TAC logistiek)

tina.vervaecke@sint-michiel.be


Fanny Delrue (TAC organisatie)

fanny.delrue@sint-michiel.be


Marijke Kesteloot (TAC en TA lichaamsverzorging)

marijke.kesteloot@sint-michiel.be

Leerlingenbegeleiders


Iris Ranson
eerste graad campus Polenplein
iris.ranson@sint-michiel.be


Reinilde Mol
tweede graad campus Polenplein
reinilde.mol@sint-michiel.be


Joke Vanallemeersch
derde graad campus Polenplein
joke.vanallemeersch@sint-michiel.be


Joke Desimpel
1ste, 2de en 3de jaar campus Dr. Delbekestraat
j.desimpel@sint-michiel.be


Carla Van Engelandt
4de, 5de, 6de en 7de jaar campus Dr. Delbekestraat
carla.vanengelandt@sint-michiel.be

Ondersteunend personeel campus Polenplein

Sharon Berteloot

Annemie Carrein

Justine Cools

Sabrina Degryse

Brigitte Demeester

Delphine Florin

Kyra Kerckhof

Ann Panneel

Elien Piccavet

Ingrid Vanacker

Tom Vandecaveye

Nele Verbeke

Nils Vercaigne

Maarten Veys

Ondersteunend personeel campus Dr. Delbekestraat

Justine Cools

Brigitte Demeester

Annemie Vandecappelle

Ingeborg Vandeginste

Carine Vanderheere

Grietje Vandewalle

Anouck Vanruymbeke

Het volledige VISO-team