Vanaf 2021-2022 start de modernisering van het secundair onderwijs ook in het derde jaar. Hieronder vind je het studieaanbod dat we vanaf dan aanbieden.

Nieuw is ook dat we zowel richtingen in tso, bso als aso aanbieden.

Terug naar het overzicht met ons studieaanbod

NIEUW: ASO & TSO & BSO

Alle leerlingenprofielen, 100%  talent

In VISO komen alle leerlingenprofielen aan hun trekken. In de eerste graad kun je op alle vier niveaus les volgen (1 B, 1A Algemeen, 1A Accent en 1A Extra) en vanaf 2021-2022 ook Humane wetenschappen (aso) volgen vanaf het derde jaar, net zoals in andere scholen. We gaan 100% voor elk talent, van sterk theoretisch tot pittig praktisch.

Humane wetenschappen

Wie vanaf 2019-2020 start in het eerste jaar, kan in het derde jaar Humane wetenschappen volgen.

Wil je meer weten over het gedrag en het denken van de mens in onze samenleving, de actualiteit op de voet volgen en kritisch kijken naar jezelf en de wereld om je heen? Dan sluit Humane wetenschappen perfect bij je interesses aan.

In deze sterke en boeiende aso-richting  krijg je uitdagende vakken als psychologie, sociologie, filosofie en kunstbeschouwing. Vanuit je eigen leefwereld reflecteer je over de samenleving, de politiek en de media. Tegelijk volg je de evolutie van onze cultuur. De link met de actualiteit is altijd aanwezig. Je communicatieve en sociale vaardigheden krijgen een extra boost.