BASISZORG EN ONDERSTEUNING

3de graad - arbeidsmarktgericht - bso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

  • Kijk je er naar uit om te zorgen voor kinderen, oudere zorgvragers en gezinnen?
  • Heb je een hart voor mensen en vind je hun lichamelijke en mentale gezondheid belangrijk?
  • Wil je je verdiepen in huishoudelijke en logistieke competenties en in belangrijke basisvaardigheden in de zorgsector?
  • Wil je doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep met tewerkstelling in een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, woonzorgcentrum of een thuiszorgdienst?

Dan is de richting Basiszorg en ondersteuning net wat je zoekt!

In deze praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit leer je zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van het jonge kind en de oudere zorgvrager.

  • Je oefent huishoudelijke en logistieke competenties in en krijgt een basis van vaardigheden mee die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen belangrijk zijn, o.a. bij kinderen en ouderen. Concreet leer je zorgvragers informeren en helpen bij zorgnoden, hun welbevinden ondersteunen, animatieactiviteiten aanbrengen, gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren, afgebakende zorgtaken uitvoeren en zorg dragen voor maaltijdbereiding, voor linnen en woon- en leefklimaat. Zo verwerf je al een set van relevante competenties uit de beroepskwalificaties Verzorgende/zorgkundige en Kinderbegeleider.
  • Je leert zowel in als buiten de klas: door studiebezoeken, workshops, projecten, getuigenissen, praktijklessen, samenwerking met het werkveld…
  • Je loopt minimum 16 graaduren stage bij kinderen van 0 tot 12 jaar (groepsopvang baby’s en peuters, dienst voor onthaalouders…) en bij volwassenen/ouderen met een zorgbehoefte (ziekenhuizen, woonzorgcentra…). Je komt op stage met beide doelgroepen gelijkwaardig in contact.

   Instap en lessentabel

VISO - campus Delbekestraat

De meeste leerlingen stappen in na de 2de graad Zorg en welzijn. Ook vanuit de D/A-richting Maatschappij en welzijn is dit een logische keuze als je een meer praktische opleiding wenst.

Vanuit andere richtingen kan je ook instappen, als Basiszorg en ondersteuning past bij je talenten en interesses en je hier gemotiveerd voor bent. Het is belangrijk dat je zo nodig bereid bent om onder begeleiding achterstanden weg te werken.

   Wat na de derde graad?

Na 6 Basiszorg en ondersteuning behaal je het diploma secundair onderwijs.

Met de beroepskwalificaties huishoudhulp zorg en logistiek assistent zorg kan je naar het werkveld als je dit wenst.

Veel leerlingen kiezen na Basiszorg en ondersteuning voor een beroepsgerichte specialisatie en een bijkomende beroepskwalificatie door het volgen van een specifieke Se-n-se (Secundair na secundair) Kinderbegeleider en/of Verzorgende/Zorgkundige. Hierdoor verwerf je beroepskwalificaties voor sterke knelpuntberoepen (grote vraag op de arbeidsmarkt): na Kinderbegeleider heb je de beroepskwalificaties kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaan kinderen en na Verzorgende/Zorgkundige de beroepskwalificaties verzorgende en zorgkundige.

Je kan ook andere beroepsgerichte Se-n-se volgen, zoals Integrale veiligheid.

Na 6 Basiszorg en ondersteuning kan je ook:

  • een graduaatsopleiding volgen (a. HBO5 verpleegkunde, educatieve graduaatsopleiding leraar kleuter of lager onderwijs…);
  • kiezen voor een Se-n-Se Voorbereidend jaar op hoger onderwijs. Hierna kan je een bacheloropleiding starten in het hoger onderwijs (o.a. in het onderwijs, de gezondheidszorg of het sociaal-agogisch werk).