Wat doet het clb?

Op het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB kunnen leerlingen, ouders, leraren en directies gratis een beroep doen voor informatie, onderzoek, hulp en begeleiding.

Het CLB is actief op vier domeinen:

 • onderwijsloopbaan en studiekeuze,
 • leren en studeren,
 • preventieve gezondheidszorg,
 • psychisch en sociaal welbevinden.

Er werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Wie is verbonden aan VISO?

VISO werkt samen met het Vrij CLB Trikant. We stellen het team, verbonden aan VISO, eventjes kort voor.

Ellen Colpaert

Lieselot Vromant

Leen Neirynck

Ellen Colpaert, Lieselot Vromant en Leen Neirynck zijn maatschappelijk werkers. Zij focussen zich vooral op:

 • Onderwijsloopbaan en studiekeuze
  Ellen en Lieselot begeleiden het keuzeproces van de leerlingen. Samen met de school brengen ze een keuzeproces op gang. In individuele gesprekken proberen ze leerlingen die moeilijk kunnen kiezen vooruit te helpen. Leen Neirynck geeft op infomomenten in de klas of op infoavonden info over de verschillende studierichtingen.
 • Moeilijke thuissituaties
  Bij moeilijke thuissituaties kan je ook altijd terecht bij Ellen en Lieselot. Ze verkennen de situatie en helpen oplossingen zoeken.
 • Opvolgen van de problematische afwezigheden (spijbelen).
  Hiervoor worden ook in hoofdzaak Ellen en Lieselot ingeschakeld. Lieselot staat in voor VISO campus Polenplein en Ellen voor VISO campus Delbekestraat.

Liesbeth Verstraete

 

Mieke Cappon

Liesbeth Verstraete en Mieke Cappon zijn pedagogen en focussen zich op:

 • leren en studeren
 • psychisch en sociaal welbevinden.

Liesbeth begeleidt VISO campus Polenplein en Mieke VISO campus Delbekestraat.

Kathleen Defoort

Marina Gagarina

 

 

Kathleen Defoort is arts, Marina Gagarina en Dy Depetere zijn paramedisch werkers. Samen vormen ze het medisch team, verbonden aan VISO. Zij werken aan preventieve gezondheidszorg.

Naast de systematische onderzoeken kan het medisch team ook één van volgende acties ondernemen:

 • een specifiek medische contactmoment (onderzoek) organiseren;
 • beschermingsmaatregelen nemen als er op school een besmettelijke ziekte is;
 • aan gezondheidspromotie doen of zulke initiatieven ondersteunen.

Davy Depraetere volgt de vaccinaties op.

Hoe contacteer je het CLB?

Het Vrij CLB Roeselare is elke werkdag bereikbaar:

 • per telefoon (051 25 97 00);
 • per e-mail: alle personeelsleden beschikken over een eigen e-mailadres waarop zij kunnen bereikt worden (zie website: clbroeselare.be);

Je kan ook chatten met het CLB op

clbchat.be

Info over studierichtingen vind je op

www.onderwijskiezer.be