Schoolteam

Directieteam

Veerle Vanoost, directeur van het VISO

veerle.vanoost@sint-michiel.be

Heeft als eindverantwoordelijke de eerste verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid, het opvoedingsproject, de interne en externe communicatie en participatie en het pedagogisch en didactisch beleid van de school in beide campussen.

Patrick Soenen, directeur VISO eerste graad

patrick.soenen@sint-michiel.be

Is de vaste contactpersoon voor campus Dr. Delbekestraat. Hij draagt er de eerste verantwoordelijkheid voor de leerlingenbegeleiding en de schoolorganisatie. Hij volgt ook het materieel beleid en de logistiek van VISO op.

Joeri Sioen, adjunct-directeur

joeri.sioen@sint-michiel.be

Is de vaste contactpersoon voor campus Polenplein. Hij is er de eerste verantwoordelijke voor de leerlingenbegeleiding en de schoolorganisatie. Hij volgt ook het ict-beleid van VISO op.

Technisch adviseurs coördinatoren

 

Margaux Vandekerckhove
TAC infrastructuur

m.vandekerckhove@sint-michiel.be

Tina Vervaecke
TAC logistiek

tina.vervaecke@sint-michiel.be

Elien Debou
TAC organisatie

elien.debou@sint-michiel.be


Marlies Couvreur
TAC en TA lichaamsverzorging

marlies.couvreur@sint-michiel.be

Leerlingenbegeleiders


Louise Supply
1ste graad campus Polenplein
louise.supply@sint-michiel.be


Marlies Morlion
2de graad campus Polenplein
marlies.morlion@sint-michiel.be


Joke Vanallemeersch
3de graad campus Polenplein
joke.vanallemeersch@sint-michiel.be


Joke Desimpel
1ste graad campus Dr. Delbekestraat
j.desimpel@sint-michiel.be


Carla Van Engelandt
2de - 3de graad campus Dr. Delbekestraat
carla.vanengelandt@sint-michiel.be

Ondersteunend personeel campus Polenplein

Michiel Bardyn

Sharon Berteloot

Sabrina Degryse

Brigitte Demeester

Delphine Florin

Kyra Kerckhof

Ann Panneel

Elien Piccavet

Madice Titecat

Ingrid Vanacker

Tom Vandecaveye

Nele Verbeke

Maarten Veys

Ondersteunend personeel campus Dr. Delbekestraat

Justine Cools

Brigitte Demeester

Madice Titecat

Eveline Trio

Grietje Vandewalle

Ingeborg Vandeginste

Nils Vercaigne

Het volledige VISO-team