Studiebegeleiding

Begeleiding door alle leerkrachten

Vakleerkrachten leggen je de leerstof zo helder mogelijk uit en geven je studietips, ondersteunend lesmateriaal en (digitale) oefeningen, o.a. via Smartschool. Wie hier nood aan heeft, kan buiten de lesuren ook extra uitleg krijgen (remediëring). In het eerste jaar krijg je wekelijks een extra uur begeleiding of verdieping.

Leren leren per jaar

In elk jaar is er extra aandacht voor een goede studiemethode, specifiek per vak, in de lessen leren leren of in het klasuur. Onze eigen planningsagenda en de digitale toetsenplanner zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Je leert onder andere een dag- en weekplanning maken, hoe je noteert tijdens de les, de leerstof schematiseert, samenvat, inoefent en herhaalt. Ook de vakspecifieke studietips komen hier aan bod. Je vindt ze terug op Smartschool.

Ook ouders kunnen de bundels en tal van andere hulpmiddelen raadplegen op Smartschool en hun zoon of dochter op die manier mee ondersteunen.

Extra sessies door leerlingenbegeleiding

Wil je extra begeleiding? Dat kan. Er zijn sessies studiebegeleiding in kleine groepjes of individueel. De leerlingenbegeleider staat graag voor je klaar.

 

Speciale aandacht voor de jongsten

Voor de eerstejaars is er voor iedereen wekelijks een speciaal begeleidings- en verdiepingsuur. Eerstejaars krijgen er extra oefeningen of uitleg voor Frans, Nederlands of wiskunde. In het klasuur werken we bij de start van het schooljaar met alle leerlingen rond het maken van de boekentas, plannen, studeren... Zo nodig, kan je doorheen het schooljaar ook persoonlijk nog extra sessies leren leren krijgen.

Leerlingen helpen ook elkaar via de leesbuddy's. Dit zijn vijfde- en zesdejaars die eerstejaars helpen bij het lezen.