Pedagogisch project

We zijn een katholieke secundaire school. De twee campussen bieden een ruime waaier aan studierichtingen in de zachte sector.

We zien het als kerntaak om al onze leerlingen een stevige basis mee te geven en iedereen grondig voor te bereiden op het werkveld of het hoger onderwijs.

We vinden het heel belangrijk om aan onze leerlingen een stijlvolle opvoeding te bieden en hen te leren omgaan met afspraken.

We streven er naar om de creativiteit en elk talent te waarderen en te stimuleren. We hebben vertrouwen in onze leerlingen en willen elke leerling alle kansen geven.

We kiezen tegelijk voor het meegeven van weerbaarheid: we willen jongeren opvoeden tot gelukkige en zelfstandige volwassenen met een gezonde levensstijl.

We willen hen vooral leren om respectvol om te gaan met elkaar en anderen, met zichzelf en met hun leefomgeving.

Deze levenswaarden, die we willen voorleven, vinden hun inspiratie in onze christelijke mensvisie, die de voedingsbodem vormt voor ons denken en handelen.

Geïnteresseerden kunnen hieronder de uitgebreide versie van ons pedagogisch project, alsook andere visieteksten van VISO, downloaden: