Pedagogisch project

We zijn een katholieke secundaire school. De twee campussen bieden een ruime waaier aan studierichtingen in aso, tso en bso: het volledige domein Maatschappij en welzijn, Humane wetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen.

We zien het als kerntaak om al onze leerlingen een stevige basis mee te geven en iedereen grondig voor te bereiden op het werkveld of het hoger onderwijs.

We doen dit via toekomstgericht en vernieuwend onderwijs.

We waarderen en stimuleren elk talent te waarderen en de creativiteit van onze leerlingen. We hebben vertrouwen in hen en willen elke leerling alle kansen geven.

We kiezen tegelijk voor het meegeven van weerbaarheid: we willen jongeren opvoeden tot gelukkige en zelfstandige volwassenen met een gezonde levensstijl.

We willen dat iedereen zich goed voelt op school. Daarom leren we leerlingen omgaan met afspraken.

We leren leerlingen respectvol om te gaan met elkaar, zichzelf en met hun leefomgeving.

Deze levenswaarden, die we willen voorleven, vinden hun inspiratie in onze christelijke mensvisie, die de voedingsbodem vormt voor ons denken en handelen.

Hieronder kun je de uitgebreide versie van ons pedagogisch project, alsook andere visieteksten van VISO, downloaden: