Als school willen we je alle kansen geven om je talenten te ontdekken en ontplooien. Je bent welkom om mee deel uit te maken van onze school.

We verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid opneemt binnen onze school. Respect, eerlijkheid, medeleven, solidariteit en oprechtheid zijn belangrijke waarden op school en daarbuiten.

In VISO zitten veel verschillende leerlingen met elk hun talenten en we brengen veel tijd samen door. Afspraken en regels zorgen er voor dat iedereen zich binnen de beste omstandigheden ten volle kan ontplooien. We rekenen dan ook op je oprechte en plichtsbewuste houding om samen een aangenaam schoolleven op te bouwen.

Onze afspraken en regels vind je in dit schoolreglement. Ook de kostenraming maakt deel uit van dit reglement.

Laat het je motiveren om je talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen!