Pastoraal

Als school willen we de christelijke boodschap op een actuele manier vorm geven. We kiezen ieder jaar voor een origineel thema waarmee we aan de slag gaan. Het huidige jaarthema is 'Ruimte om te...'. Aan de hand van dat jaarthema werken we verschillende activiteiten uit rond belangrijke momenten in het jaar:

  • Welzijnsdag (t.v.v. Welzijnszorg)
  • Mondiale dag (t.v.v. Broederlijk Delen)
  • Chocostop
  • Soep-op-de-stoep
  • Posterbeurs
  • Schrijf-ze-vrij-dag
  • Internationale dag tegen armoede
  • Damiaanactie
  • Vieringen: startviering, novemberviering, Kerstviering, moedviering
  • Sober maal

Daarnaast besteden we ook aandacht aan een goede klassfeer en de ontwikkeling van onze leerlingen tijdens de bezinnings- en teamdagen. Pastoraal staat bij ons dus niet alleen voor het meegeven van de christelijke boodschap, maar ook voor het vieren én het in de praktijk brengen van deze boodschap. Dit alles met respect voor de eigenheid van onze leerlingen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we graag naar onze visietekst.