Op één lijn met ouders

Als ouder ben je graag op de hoogte van de avonturen van je zoon of dochter én van het reilen en zeilen binnen VISO. Terecht. Ook binnen de school vinden we dat een must. Daarom vind je heel wat praktische en relevante informatie op Smartschool, de VISO-website en onze eigen Facebookpagina.µ

Smartschool is een online leer- en communicatieplatform voor leerlingen en ouders. Je kan er o.a. de punten, rapporten, taken en toetsen raadplegen, de schoolkalender zien of afwezigheden controleren. In de digitale schoolagenda vind je de geplande taken en toetsen en de te kennen leerstof terug. Via de berichtenmodule kan je de school vlot contacteren. De gratis app zorgt er bovendien voor dat je meteen een melding krijgt van nieuwe info.

Info vind je op deze website en op facebook.com/visoroeselare staan heel wat foto’s en lees je de laatste nieuwtjes. Als ouder krijg je als je dit wenst ook alle brieven in je mailbox.

Onze VISO-agenda is naast een planner ook een communicatiemiddel tussen school en ouder. In de rubriek ‘communicatie’ noteer je als ouder je vragen of mededelingen.

Je mening en inspraak helpen de school en je kind vooruit. Via het oudercomité en de schoolraad werken we aan een goede verstandhouding en optimale samenwerking. Wil je lid worden en mee helpen bouwen aan VISO? Heel graag. Hieronder vind je meer info over ons oudercomité

Uiteraard bespreek je de resultaten van je kind met de titularis tijdens een oudercontact. Maar we zien je graag vaker. Daarom ben je als ouder elk jaar uitgenodigd voor een activiteit. Zo werken we samen aan de toekomst van je zoon of dochter.

Heb je extra vragen? We geven graag antwoord. Klop zeker aan. Als ouder ben je voor ons de belangrijkste partner in het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van je kind.

Oudercomité

In het oudercomité zijn we met een groep enthousiaste ouders die meedenken en samenwerken met de school. Voor de school vormen we een klankbord namens de ouders. Dat alles gebeurt op een positieve manier, omdat we het beste voorhebben voor onze kinderen, hun opvoeding en hun school.

Het oudercomité staat in nauw contact met de directie van de school en er is steeds een aangename en open sfeer tijdens het overleg. Ieder onderwerp mag en kan aangekaart worden. We komen drie maal per jaar samen om onderwerpen te bespreken die zowel door ouders, directie en leerlingen zijn aangebracht.

We doen een warme oproep naar ouders, leerlingen en ook leerkrachten om contact met ons op te nemen indien je wenst dat een bepaald item besproken wordt tijdens een vergadering. Dit kan o.a. via mail en Smartschool. We willen werk maken van een nog betere communicatie tussen de ouders en de school.

Als groep ouders willen wij ook een handje meehelpen aan de werking van de school. We vragen jaarlijks aan de leerlingenraad wat ze graag verwezenlijkt zouden zien in de school. Om dit te kunnen financieren organiseren we jaarlijks onze paaseierenverkoop.

We wensen alle ouders het allerbeste voor hun kinderen. Dat ze hun VISO-schoolperiode als leuk en zinvol mogen beschouwen en dat ze kunnen uitgroeien tot enthousiaste, gemotiveerde jonge mensen!

Kurt Ghesquiere, voorzitter oudercomité VISO - kurtgesq@hotmail.com

Leden oudercomité VISO

Bjorn Crevits Axcana Crevits 2ACMWa
Bieke Declercq Lune Deconinck 2ALMWC
Vincent Decroix Aline Dercoix 3HZb
Steven De Freyne Cleo De Freyne 3STWa
Pascale Degryse Henok Dekaezemaker 6Va
Veerle Desmedt Lynn Claeys 7EL
Steven Dewitte Soetkin Dewitte 4STWb
Sophie Feys Aline Decroix 3HZb
Kurt Gesquiere Marie Gesquiere 6GWWa
Valerie Houssin Rhune Vanryckeghem 3MRP
Hilde Ketels Fien Decruy 6STWc
Anja Leyn Lilo Steelandt 1ACc
Bieke Nuytten Helena Gorra 4STWd
Hilde Pattyn Achilles Gossaert

Norah Gossart

4STEM/TW

2ACMWa

Kimberly Samyn Laurien Cappelle 3STWb
Patricia Temperman Amber Vierstraete 1Ba
Jessica Thollebeke Caithlyn Vandevin 6Vb
Annelore Vandamme Kobe Vandenberghe 3STEM/TW
Joeri Vanderper Tristan Vanderper 4STEM/TW
Davy Vandorpe Sarah Vandorpe

Ellen Vandorpe

6STWc

2ACMWa

Tijs Van Holm Yana Van Holm 1ALd
Justine Cools   Opvoeder
Joeri Sioen   Directie
Patrick Soenen   Directie
Grietje Vandewalle   Opvoeder
Veerle Vanoost   Directie
Maarten Veys   opvoeder