Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan dat bestaat uit een afvaardiging van het personeel, de ouders, de leerlingen en mensen uit de ‘lokale gemeenschap. De eerste drie groepen worden door verkiezingen aangeduid, de laatste groep wordt door de gekozenen uit de eerste drie groepen gevraagd om in de schoolraad te zetelen.

De schoolraad geeft advies en overlegt over thema’s zoals het studieaanbod, nascholingsbeleid, projecten, samenwerkingsverbanden, schoolreglement, kostenraming, schoolwerkplan, schoolkalender en jaarplanning schooluitstappen, infrastructuurwerken, verdeling van het lesurenpakket, welzijns- en veiligheidsbeleid...

De participatie van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokkenen aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.

Heb je als ouder, leerling of personeelslid suggesties of vragen bij één van deze onderwerpen, dan ben je zeker welkom bij een lid van de schoolraad.

De leden van de schoolraad van VISO zijn:

1) de leerlingen:

Lisa Leeman, Célèstine Noppe, Hebe Theuninck, Joachim Tanghe, Jess Seynaeve, Femke Vandenbroucke

2) de ouders:

Marc Baete, Lien D'Hulst, Kurt Gesquiere, Hilde Ketels, Paul Theuninck, Chris Vanderhaeghe

3) het personeel:

Philip Bruwier, Fanny Delrue (secretaris), Brigitte Demeester, Pieter Devooght, Thomas Ryon, Veerle Vandamme

4) de ‘lokale’ gemeenschap:

Paul Callebert, Joeri Leenknegt, Peter Masschelein, Nele Sercu, Marc Soenen, Roland Vanderbeke (voorzitter)

Joeri Sioen, Patrick Soenen en Veerle Vanoost zijn als directieteam raadgevend aanwezig