Krachtige leeromgeving

NIEUW IN 2021 – 2022: LAPTOP VOOR ALLE EERSTES EN DERDES 

We blijven zorgen voor vernieuwend en kwalitatief onderwijs. Laptops kunnen daarbij niet ontbreken.

Daarom starten we in schooljaar 2021-2022 met een laptopproject voor al onze eerste- en derdejaars. Als school voorzien we tegen een kleine gebruiksvergoeding voor elke leerling een persoonlijke pen device (laptop die ook omgevormd kan worden tot tablet) die ze het hele jaar (ook in de vakantie) mogen gebruiken. Op die manier kunnen we de lessen nog beter maken en het onderwijs afstemmen op elke leerling. Voor de andere jaren hebben we 200 laptops die je op school kan gebruiken. In 2022-2023 krijgen ook alle andere leerlingen een persoonlijk toestel ter beschikking.

Lees hier onze infobrochure over de pen device in de klas.

Met beamers, digitale borden, laptops, tablets en computerlokalen geniet je van optimale digitale ondersteuning. Les- en oefenmateriaal vind je online op de digitale leerplatformen zoals Smartschool en BZL (begeleid zelfstandig leren).

Weten of je goed bezig bent? Via het online puntenboek en onze zelfontwikkelde competentiemeter krijgen jij en je ouders direct inzicht en concrete uitleg, zowel over de evolutie die je maakt in verschillende vakken als over je attitude.

We investeerden de voorbije jaren ook veel in de uitrusting en aankleding van onze lokalen. Je volgt les in goed uitgeruste wetenschapslokalen, leskeukens en ruime, aantrekkelijke, multifunctionele lokalen voor onder andere plastische opvoeding, projecten, sociale vakken en talen. Je profiteert maximaal van een aangename en motiverende leeromgeving.