Krachtige leeromgeving

LAPTOP+PEN VOOR ALLE LEERLINGEN

We blijven zorgen voor vernieuwend en kwalitatief onderwijs. Laptops kunnen daarbij niet ontbreken.

Daarom krijg je tijdens je volledige tijd bij ons op school, een hypermoderne laptop+pen die je persoonlijk kan gebruiken, ook tijdens vakanties. Deze pen device moet je niet aankopen, er is enkel een gebruiksvergoeding.

We kiezen bewust voor een laptop die je ook kan omvormen tot tablet. Met de pen kan je schrijven en tekenen op het toestel. We zetten maximaal in op de didactische mogelijkheden zonder dat papieren cursussen verdwijnen. De leerkracht kan ICT integreren, extra (digitale) oefeningen voorzien, je meer uitdagen of nog beter ondersteunen, projectmatig werken...

Zo bereiden we je ook digitaal perfect voor op de toekomst, kunnen we de lessen nóg interessanter maken en ons onderwijs afstemmen op elke leerling.

Lees hier onze infobrochure over de pen device in de klas.

Met beamers, digitale borden en laptops geniet je van optimale digitale ondersteuning. Les- en oefenmateriaal vind je online op de digitale leerplatformen zoals Microsoft Teams en Smartschool.

Weten of je goed bezig bent? Via het online puntenboek en onze zelfontwikkelde competentiemeter krijgen jij en je ouders direct inzicht en concrete uitleg, zowel over de evolutie die je maakt in verschillende vakken als over je attitude.

We investeerden de voorbije jaren ook veel in de uitrusting en aankleding van onze lokalen. Je volgt les in goed uitgeruste wetenschapslokalen, leskeukens en ruime, aantrekkelijke, multifunctionele lokalen voor onder andere plastische opvoeding, projecten, sociale vakken en talen. Je profiteert maximaal van een aangename en motiverende leeromgeving.