Internationalisering

Al vele jaren geven we een groot aantal leerlingen de kans om in het buitenland stage-ervaring op te doen. Jaarlijks gaan een 25-tal leerlingen, uit zo goed als alle 7de bso-klassen en uit 6GWW, drie weken naar Frankrijk, Ierland, Nederland of Finland om er stage te lopen in de sector van hun studierichting. Een unieke kans voor onze leerlingen die steeds vol enthousiasme terugkeren van dit avontuur!

Als voorbereiding op die stage komen leerkrachten uit onze 4 partnerlanden in de maand februari een week naar Roeselare om er taal- en cultuurlessen te geven aan onze deelnemende leerlingen. Europa in VISO.

Onze partnerscholen sturen ook soms leerlingen van hun school naar Roeselare om hier stage te lopen. Die studenten volgen vaak ook een aantal lessen in VISO en leggen contacten met onze leerlingen, wat steeds een leerrijke uitwisseling is.

Naast deze uitwisseling zetten we ook in op E-twinning, een Scholen Switch met een Franstalige school uit Charleroi en Comines en op het verbroederingsproject met een Chinese school uit Zhejiang i.s.m. de provincie West-Vlaanderen.

En niet enkel leerlingen gaan op buitenlandse stage, jaarlijks nemen ook enkele leerkrachten deel aan internationale vormingen. Dit doen we in samenwerking met onze partnerschool Barnum.