Al vele jaren geven we een groot aantal leerlingen de kans om in het buitenland stage-ervaring op te doen. Jaarlijks gaan een 20-tal leerlingen, uit zo goed als alle 7de bso-klassen en uit 6GWW, drie weken naar Frankrijk, Zweden, Nederland of Finland om er stage te lopen in de sector van hun studierichting. Een unieke kans voor onze leerlingen die steeds vol enthousiasme terugkeren van dit avontuur!

Als voorbereiding op die stage komen leerkrachten uit onze 4 partnerlanden in de maand februari een week naar Roeselare om er taal- en cultuurlessen te geven aan onze deelnemende leerlingen. Europa in VISO!

Onze partnerscholen sturen ook jaarlijks leerlingen van hun school (uit Helsinki, Sneek, Aubenas of Göteborg) naar Roeselare om hier stage te lopen. Die studenten volgen vaak ook een aantal lessen in VISO en leggen contacten met onze leerlingen, wat steeds een leerrijke uitwisseling is!