Welbevinden van alle leerlingen

Fit in je hoofd, goed in je vel, zo willen we dat je je voelt. Daarom maken we ook werk van je welbevinden. Als je je goed voelt, kan je je immers optimaal ontwikkelen. Hiervoor hebben we ook verschillende activiteiten voor alle leerlingen:

  • activiteiten van de leerlingenraad
  • week van de geestelijke gezondheid
  • week voor respect
  • rode neuzenacties
  • middagactiviteiten

Meer info over de thema's en projecten die we organiseren in VISO vind je hier.

Als je jezelf echter niet goed voelt omwille van pesterijen, problemen thuis, stress bij het studeren... dan zijn we er om je te helpen. We zoeken samen met jou een oplossing.

Je klastitularis en de leerlingenbegeleiding is er om te luisteren, te helpen waar mogelijk of om extra hulp in te schakelen van bv. het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

 

Zorg door leerkrachten en opvoeders

Alle leerkrachten en opvoeders in VISO zijn er voor jou. Je kan hen steeds aanspreken bij zorgen of problemen.
Elke klasgroep heeft een klastitularis. Die bewaakt de goede sfeer in de klas en het welbevinden van de leerlingen. Je kan steeds bij hem of haar terecht als je nood hebt aan een luisterend oor.

Op de speelplaats en in het restaurant houden de opvoeders een oogje in het zeil. Ook bij hen kan je terecht met een probleem.

Leerlingenbegeleiders

Soms zal een leerkracht je naar de leerlingenbegeleiding doorverwijzen voor meer gerichte ondersteuning. Als je dat wil, kan je ook zelf meteen naar de leerlingenbegeleiding stappen.  Meer info over wie ze zijn en hoe je ze kan contacteren, vind je hier.

Externen

Indien nodig word je doorverwezen naar externe hulpverlening (bv. CLB, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk…). Meer info over het clb en de medewerkers die verbonden zijn aan onze school vind je hier.

Peer supporters

De peer supporters zijn een groep leerlingen uit het vierde en vijfde jaar die bemiddelen in conflicten tussen leerlingen van de eerste graad. De peer supporters volgden hiervoor een opleiding van 30 uur.

Peer support zorgt voor een win-winsituatie voor beide groepen. De leerlingen van de eerste graad worden gestimuleerd een oplossing te zoeken voor hun conflict. De leerlingen van het vierde en vijfde jaar doen ervaring op in het oplossen van ruzies en passen die vaardigheden ook toe in hun eigen leefwereld.

Weekend peer support

Als deel van hun opleiding peer support gingen de leerlingen op weekend!

Geplaatst door VISO Roeselare op Woensdag 22 maart 2017