Wat na VISO?

We zijn blij dat al onze inspanningen om modern en kwalitatief onderwijs aan te bieden voor onze leerlingen ook vruchten afwerpen. Uit onze tso-richtingen studeert maar liefst 97% van de leerlingen verder. Met wat trots kunnen we je vertellen dat ze voor die studies gemiddeld een goede 10% hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde.

Ook na een bso-richting studeren sommige leerlingen nog verder en ook zij halen mooie resultaten. De meeste stappen echter in het werkveld. We zien dat meer dan 75% van onze leerlingen meteen in de sector terecht komt waarvoor ze studeerden.

Nieuwsgierig naar wat onze leerlingen verder studeren of waar ze werken? Hieronder vind je de vaakst gevolgde vervolgopleidingen of tewerkstellingsplaatsen.

Onmiddellijke tewerkstelling

 • Kinderbegeleider in kinderdagverblijf
 • Zorgkundige in gezinszorg (bv. Familiehulp)*
 • Kapper
 • Zorgkundige in woonzorgcentra*
 • Logistiek assistent in ziekenhuis/zorginstelling
 • Werken in modezaken of als retoucheur
 • Schoonheidsspecialist
 • Logistiek medewerker in de voedingsdienst/kleinhuishouding

Verdere studies

 • Onderwijs (kleuter, lager en secundair)
 • Verpleegkunde*
 • Sociaal werk
 • Ergotherapie
 • Biomedische laboratoriumtechnologie
 • Vroedkunde
 • Orthopedagogie
 • Industrieel ingenieur
 • Agro- en biotechnologie
 • Logopedie
 • Toegepaste psychologie
 • Voedings- en dieetkunde
 • Chemie

* Dit zijn volgens de VDAB knelpuntberoepen. Voor deze beroepen vindt men moeilijk werknemers en vind je dus gemakkelijker werk.

Er zijn ook nog tal van andere richtingen die onze oud-leerlingen volgen, zoals Medische beeldvorming, Voedingsmiddelentechnologie, Office management, Podologie, Wellbeing- en vitaliteitsmanagement, Multimedia en communicatiemanagement, Bedrijfsmanagement, Interieurvormgeving, Kinesitherapie, Toegepaste informatica, Journalistiek...

Studie- en werkresultaten oud-leerlingen

Als school zijn we steeds zeer nieuwsgierig naar hoe onze oud-leerlingen het doen na hun studies in VISO. We proberen dan ook om zoveel mogelijk leerlingen na hun VISO-tijd verder op te volgen. Hieronder vind je wat cijfermateriaal over de resultaten van onze oud-leerlingen zowel wat studieresultaten als tewerkstelling betreft. En de resultaten mogen toch gezien worden!

1 Verdere studies na tso

Als we het algemeen slagingspercentage in het eerste jaar hoger onderwijs bekijken per richting, dan merken we dat in het tso het studiesucces van onze oud-leerlingen voor onze vier richtingen merkelijk hoger liggen dan het Vlaams gemiddelde.

Op onderstaande grafieken zie je:

 •  in blauw: het aantal oud-leerlingen leerlingen dat de voorbije jaren een bepaalde studierichting koos;
 • in groen: het studiesucces dat de leerlingen behaalden (= het aantal studiepunten dat gevolgd werd (normaal 60 per jaar) gedeeld door het aantal studiepunten waarvoor de student geslaagd is. 60 op 60 = 100%, 30 op 60 is 50% enz.);

 • in rood: het gemiddelde studiesucces in Vlaanderen. Dit is het officiële cijfer van het ministerie waarbij het gemiddelde genomen wordt van het studiesucces van alle studenten die dezelfde studierichting in het secundair onderwijs volgden.

 

2 Verdere studies en tewerkstelling na bso

Ook na een zevende jaar bso kunnen leerlingen nog verder studeren. Veel leerlingen stappen in het werkveld (zie verder), maar een aantal volgt nog een bijkomende opleiding bv. verpleegkunde of kleuteronderwijs. Hieronder ook van hen enkele cijfers (’05-’06 t.e.m. ’13-’14).

 

Eerste jaar na 7 Kinderzorg

Na 7 KZ studeert ongeveer een vijfde van onze leerlingen verder, meestal in de richtingen kleuteronderwijs en verpleegkunde. Het slaagpercentage van onze leerlingen in kleuteronderwijs ligt heel hoog. De grote meerderheid van de leerlingen die gaan werken, vindt werk binnen de sector (bijna iedereen in een kinderdagverblijf).

 

 

Eerste jaar na 7 Thuis- en bejaardenzorg

Na 7TBZ studeert een groot deel van de leerlingen verder in de zorgsector, meestal verpleegkunde of leefgroepenwerking. De grote meerderheid van onze leerlingen gaat binnen de sector werken, in een woonzorgcentrum of andere zorginstelling.

 

 

Eerste jaar na 7 Mode-Verkoop

Na 7MV gaan de meeste leerlingen werken. De sector waarin ze terechtkomen, varieert van de verkoop tot retoucheateliers of zelfs de zorgsector. Een kleine minderheid studeert verder en dan is dat vaak in totaal andere richtingen, zoals bedrijfsmanagement of verpleegkunde.

 

Eerste jaar na 7 Organisatie-assistentie

Een vijfde van de leerlingen 7OA studeert verder en vaak kiezen ze dan voor een ander 7e specialisatiejaar zoals Thuis- en bejaardenzorg of Kinderzorg. Van de leerlingen die gaan werken, vindt de meerderheid werk binnen de sector, vooral logistieke hulp.

 

Eerste jaar na 7 Haarstilist

Een kwart van onze leerlingen Haarstilist gaat verder studeren, meestal secundair onderwijs, kleuteronderwijs of schoonheidsverzorging. De meeste leerlingen die na VISO gaan werken, vinden werk als kapster.