De lat hoog… voor iedereen!

GOK betekent het bieden van Gelijke OnderwijsKansen aan elke leerling. In VISO betekent dit: de lat hoog leggen voor iedereen en alle leerlingen de beste kansen bieden zodat ze zich volop kunnen ontplooien. We willen hierbij leerlingen die het, om welke reden ook, moeilijker hebben vooral niet uit het oog verliezen!

In de eerste graad werken we aan de thema’s ‘socio-emotionele ontwikkeling’ en 'taalvaardigheidsonderwijs'.
In de tweede en derde graad spannen we ons in om aan de thema’s ‘Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen’ en ‘taalvaardigheidsonderwijs’ te werken.

We willen een warme school zijn waar leerlingen zich goed voelen. We werken in een veilig klasklimaat aan meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld bij de leerlingen.

We proberen dit te bereiken door o.a.:

 • de onthaalweek voor eerstejaars,
 • team- en bezinningsdagen,
 • peter- en meterschap,
 • een goed uitgewerkte leerlingenbegeleiding,
 • ...

Door het voorkomen en bijsturen van ontwikkelings- en leerachterstanden en studie- en gedragsproblemen verhogen we de motivatie en zorgen we er voor dat leerlingen liever en beter leren.

Enkele voorbeelden:

 • begeleidingsuur in 1 A en 1 B,
 • begeleidingsplannen voor leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme…),
 • Leer- en leefsleutels in 1e graad,
 • ...

We willen als school al onze leerlingen de kans bieden op een succesvolle schoolloopbaan. Dit betekent dat de leerlingen de kans krijgen zich maximaal te ontplooien en het leerplichtonderwijs af te sluiten met een volwaardig diploma. We willen leerlingen begeleiden bij hun studiekeuze zodat ze voor de richting kiezen die best aansluit bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden.

Dit doen we onder andere door:

 • een nauwe samenwerking met het CLB,
 • studiekeuzeprojecten,
 • infoavonden,
 • ...

Pas als we allemaal onze schouders onder het GOK-beleid zetten, kunnen we gelijke kansen voor alle leerlingen realiseren. Elke leerkracht en opvoeder op school draagt daarom zijn steentje bij aan het realiseren van Gelijke OnderwijsKansen op onze school.

Lees ook onze visietekst GOK!