Brede basiszorg voor iedereen

Als leerling heb je altijd baat bij goeie zorg, of je nu een leer- of ontwikkelingsprobleem zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, dysfasie… hebt of niet. We zorgen voor een algemene brede basiszorg waar elke leerling baat bij heeft. Bijvoorbeeld:

  • toetsen bespreken we met jou en er is extra uitleg of remediëring buiten de les;
  • er zijn goed gestructureerde cursussen en toetsen in een duidelijk leesbaar lettertype;
  • leerkrachten moedigen het gebruik van hulpmiddelen zoals spellingscorrector, online woordenboek, atlas, webtools... aan;

Een overzicht van alle maatregelen uit de basiszorg vind je hier.

Verhoogde zorg

Vaak is deze algemene basiszorg voldoende, ook als je een leer- of ontwikkelingsprobleem hebt. Indien niet, dan observeren leerkrachten jou en zoeken ze welke extra zorg bij je past. Enkele voorbeelden van extra maatregelen:

  • nazicht van de cursus door de leerkracht;
  • examens in de zorgklas en/of met Kurzweil maken;
  • een laptop gebruiken tijdens de les;
  • extra tijd bij toetsen en examens;

Heb je een ernstig leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking, dan spreken we onmiddellijk een aantal zorgmaatregelen af die we indien nodig bijsturen na de observatieperiode.

Persoonlijk begeleidingsplan

De extra zorgmaatregelen gieten we in een persoonlijk begeleidingsplan waar jij als leerling, je ouders en wij als school mee werken. Op vaste tijdstippen gaan we na of bijsturing van dit begeleidingsplan nodig is.

Uitbreiding van de zorg

Misschien volstaat ook de verhoogde zorg niet meer voor jou. In zo’n situatie zullen we samen met jou en je ouders besluiten om het CLB-team te betrekken. Dan zoeken we samen naar redelijke aanpassingen.

Als school moeten we hierbij afwegen of de aanpassingen wel redelijk zijn voor het volgen van het gemeenschappelijk leerprogramma. Indien de aanpassingen als onredelijk bevonden worden om aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te kunnen komen,  kunnen we kiezen voor een individueel aangepast leerprogramma of kijken we uit naar een school op maat.

Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, kan ook via het CLB een aanmelding gebeuren bij het ondersteuningsnetwerk. De ondersteuners kunnen de leerlingen individueel begeleiden, helpen in de klas of de leerkrachten mee ondersteunen.