Nieuwe eerste graad vanaf 1 september 2019

Vernieuwend en uitdagend

Het enthousiaste VISO-team is klaar voor de modernisering secundair onderwijs die start op 1 september 2019 in het eerste jaar. Het tweede jaar start op 1 september 2020.

Wij zullen volop gebruik maken van de mogelijkheden binnen die modernisering om jou een vernieuwd en uitdagend aanbod te bieden. Ons aanbod zal nog meer inspelen op jouw interesses en talenten en je uitdagen om die talenten te ontwikkelen.

Van sterk theoretisch tot pittig praktisch

Nieuw is dat we in VISO de basisvorming in de eerste graad A-stroom op 3 niveaus aanbieden. Je kan vanaf volgend jaar dus op jouw niveau de algemene vakken volgen in VISO.

Enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan starten in de B-stroom.

Vanaf volgend jaar zullen dus alle leerlingen in VISO aan hun trekken komen (zowel de vroegere aso-, tso- als bso-leerlingen). Vul de test hiernaast in om te zien welk profiel best bij jou aansluit.

100% voor talent

Nog nieuw is dat je in de nieuwe eerste graad kunt kiezen uit een brede waaier aan talenturen en basisopties. We willen je immers laten proeven van mogelijke keuzes in de toekomst en je uitdagen in jouw talenten.

                       

Aanvraagformulier

Animatiefilmpje over de nieuwe eerste graad

Lessentabel

Lessentabel A-stroom

Lessentabel B-stroom

Keuzes A-stroom

Keuzes B-stroom

Ontdek onze nieuwe basisoptie Voeding en horeca in dit filmpje