Uitdagende eerste graad

In de eerste graad krijg je in VISO een ruim en uitdagend aanbod. We spelen volop in op jouw interesses en talenten en dagen je uit om die talenten te ontwikkelen.

Van sterk theoretisch tot pittig praktisch

In VISO bieden we de basisvorming in de eerste graad A-stroom aan op 3 niveaus aanbieden (Algemeen, Accent en Extra). Zowel als vroegere aso-, tso- of bso-leerling kun je in VISO dus op jouw niveau de algemene vakken volgen.

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, moet starten in de B-stroom.

100% voor talent

In de eerste graad in VISO kun je kiezen uit een brede waaier aan talenturen en basisopties. We willen je immers laten proeven van mogelijke keuzes in de toekomst en je uitdagen in jouw talenten.

Ontdek hiernaast de lessentabel, basisopties en talenturen en ontdek wat we voor jou in petto hebben!