STAGEDOCUMENTEN

Om leerlingen goed voor te bereiden op de werkvloer of op hun keuze voor het hoger onderwijs organiseren we in verschillende richtingen stages. Voor die stages zijn verschillende documenten nodig. Je krijgt die documenten van je stagebegeleider voor de start van je stage. Veel documenten vind je ook digitaal via MS Teams.