In VISO laten we de lessen zo interactief mogelijk verlopen door een variatie aan didactische en activerende werkvormen. Daarnaast begeleiden we je als leerling ook tijdens de ontwikkeling van je competenties (= kennis, vaardigheden en attitudes). In vakken als verzorging, integrale opdrachten, seminaries, haarzorg... werken we competentiegericht en evalueren we met de competentiemeter. Op die manier krijg je steeds feedback over je werk. Ook via vakoverschrijdende opdrachten werk je aan belangrijke competenties.

De leraar is hierbij steeds meer een coach die samen met jou het leerproces stuurt. Als leerling ga je individueel of in groep aan de slag. Op die manier ontdek je je talenten en werkpunten en kan je echt groeien.

Leren blijft dus niet ‘puur theorie’, maar wordt gekoppeld aan toepassingen.

Tijdens stages of werkplekleren ga je aan de slag zoals een werknemer en draai je mee in een realistische setting of organisatie. Je krijgt begeleiding van professionals op de werkvloer en kunt zo de leerinhouden meteen toepassen in de praktijk. Door onze jarenlange goede samenwerking met onze stageplaatsen krijg je als leerling de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en je competenties bij te schaven. Regelmatig reflecteren over jezelf en je vorderingen is hierbij heel belangrijk.