Felicitaties onderwijsinspectie

(Download hier het volledige doorlichtingsverslag)

Van 4 tot 7 maart kregen we in VISO de onderwijsinspectie op bezoek. Zo’n officiële doorlichting was 12 jaar geleden. Vorig schooljaar hadden we wel al een proefdoorlichting (met een schitterend verslag als resultaat). Dit keer was het voor écht: spannend, intensief en leerrijk tegelijk!

Het was hartverwarmend om te ervaren hoe elke collega het beste van zichzelf gaf om te laten zien dat we in VISO én kwaliteitsvol onderwijs aanbieden én de leerlingen op alle vlakken deskundig begeleiden (volgens de principes van het zorgcontinuüm), de twee thema’s die op schoolniveau in de inspectiefocus stonden. In het bijzonder gingen de leerkrachten van de vakken in de focus, techniek in 1B en 2B en de specifieke vakken van 7 Esthetische lichaamsverzorging, er vol overgave voor, gedreven als altijd. Net als de leerlingenbegeleidsters trouwens, die ook met verve alle gesprekken, onderzoeken en kritische vragen doorstonden.

“De inspecteurs spraken van een uitzonderlijk goed verslag!”

Nieuwsgierig naar het resultaat? Het volledige doorlichtingsverslag vind je via deze link. Let wel: het verslag is in inspectietaal geschreven en hierdoor wat vaag en niet zo eenvoudig. We vatten hier samen en concretiseren op basis van wat de inspecteurs ons toelichtten.

De beoordeling van de inspectie was bijzonder positief, ze spraken zelf van een uitzonderlijk goed inspectieverslag. Het besluit is een gunstig advies zonder meer en ook de aparte besluiten over de leerlingenbegeleiding en het gelijkeonderwijskansenbeleid waren beide positief, zonder officiële werkpunten.

De doorgelichte vakken scoorden ook opmerkelijk goed. 7 Esthetische lichaamsverzorging kreeg groen (volgens de verwachtingen) op alle vijf de schalen van de inspectie, wat volgens de inspectie hoogst uitzonderlijk is. Ook techniek 1B en 2B scoorde groen op alle schalen, behalve op één waar we oranje (benadert de verwachtingen) kregen omdat er nog enkele -vlot bij te werken- groeipunten waren.

Op schoolniveau ontvingen we groen voor alle zes de schalen die deel uitmaken van het kwaliteitsonderzoek en voor de begeleiding volgens het zorgcontinuüm. Ook dit is volgens de inspecteurs uitzonderlijk.  We kregen zelfs een ster/donkergroen voor visie en strategisch beleid, wat ze sinds dit schooljaar slechts heel uitzonderlijk toekennen. De inspecteurs noemden dit een voorbeeld van goede praktijk die andere scholen kan inspireren. Ze waren vooral onder de indruk omdat ze de schoolvisie overal zichtbaar terugvonden in de schoolwerking. Opmerkelijk ook vonden ze de motivatie en het engagement van de leerkrachten en de talrijke goede lessen die ze tijdens hun vele klasbezoeken zagen. En gaat het hier in essentie niet om? Ook de leerlingen kregen een pluim: hun vriendelijkheid en interesse viel hen op, mooi zo! We koesteren deze vele sterke punten…

“De visie en strategisch beleid is een voorbeeld van goede praktijk dat andere scholen kan inspireren.”

“Een pluim voor de geëngageerde leerkrachten en vriendelijke, geïnteresseerde leerlingen.”

Het advies van de onderwijsinspectie op het einde van het verslag? Enkel het ‘borgen’, dus behouden, van de kwaliteit die we in VISO op alle geïnspecteerde domeinen hebben, een mooie aanbeveling die we wat graag opvolgen!

De vele lof die we als school kregen, is de verdienste van elk teamlid van VISO. We zijn bijzonder dankbaar en trots op elke collega hiervoor! Een extra pluim verdienen de leerkrachten van de doorgelichte vakken, de leerlingenbegeleiding en het kwaliteitsteam voor hun prachtige werk en grote inzet, elke dag opnieuw.

Dit succesvolle doorlichtingsverslag, een knap staaltje van VISO-teamwork, geeft ons een boost om op ons elan verder te gaan, met een blijvende focus op kwaliteitsontwikkeling én zorg voor elke leerling, op alle vlak!