Studiekeuze

Op de momenten dat je een studiekeuze moet maken, werken we hierrond in de klas. We doen dit o.a. aan de hand van:

  • bezoeken aan andere studierichtingen binnen de school
  • een speeddate met oudere leerlingen uit verschillende richtingen
  • een studiekeuzeboekje
  • infosessies door het CLB
  • inleefdagen

Op deze keuzemomenten worden je ouders ook steeds uitgenodigd op een infoavond.

Op het einde van dit proces maak je zelf een doordachte studiekeuze. Leerkrachten bespreken dit op de klassenraad en geven hierop feedback. Ze houden hierbij rekening met de haalbaarheid en je persoonlijkheid.

Zit je dan nog met vragen rond oriëntering, dan kan je steeds terecht bij je klastitularis, de leerlingenbegeleiding of het CLB.