BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN (2de graad)
BIOTECHNOLOGISCHE EN CHEMISCHE STEM-WETENSCHAPPEN (3de graad)

doorstroomgericht - tso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

  • Heb je talent voor chemie, fysica, biologie en wiskunde en wil je je kennis hierover stevig uitbreiden?
  • Wil je jezelf uitdagen door de theorie toe te passen in labo’s en projecten?
  • Spreekt onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit chemie, fysica en biologie je aan?
  • Wil je ook vanuit wiskunde nadenken over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen?
  • Vind je een brede en theoretisch sterke voorbereiding op hoger onderwijs belangrijk?

Dan is deze theoretische STEM-doorstroomrichting het neusje van de zalm voor jou.

Je krijgt naast een brede algemene vorming een stevig pakket wetenschappen en wiskunde. Het is een richting voor echt onderzoekers die veel theorie kunnen verwerken en, onder andere in STEM-lab, projectmatig problemen willen oplossen in de chemie, fysica en biologie.

Zowel de natuurwetenschappelijke inzichten, het experimenteren als de onderzoeks- en labovaardigheden zijn belangrijk. Je leert wetenschappelijke methoden, denk- en werkwijzen ontwikkelen (ook op ict-vlak) om tot betrouwbare kennis en oplossingen te komen. In informaticawetenschappen (5de jaar) leer je algoritmen en programmeren.

Via het STEM-geïntegreerd onderzoekend en probleemoplossend leren, werken we aan heel wat STEM-doelen. Je ziet en begrijpt steeds beter de verbanden tussen wetenschap, wiskunde, technologie en de samenleving. Zo word je opgeleid tot de STEM-professional van morgen!

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

  • In de 2de graad

In de 1ste graad volgde je bij voorkeur 2A Accent of Extra (met alle basis- en (een aantal) uitbreidingsdoelen). Een instap na 2A Algemeen (enkel basisdoelen) kan enkel als je daar goede resultaten haalde en je je wil inzetten om veel theorie te verwerken.
De basisopties STEM-(industriële)wetenschappen of Moderne talen en wetenschappen zijn een ideale voorbereiding, maar ook uit andere basisopties kun je de overstap maken als je interesse en talent hebt voor wetenschappen en wiskunde.

  • In de 3de graad

Na de 2de graad Biotechnologische STEM-wetenschappen is de logische vervolgopleiding de 3de graad Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. De overstap vanuit Biotechnologische wetenschappen (tso) en Natuurwetenschappen (aso) is normaliter ook vlot haalbaar bij inzet en motivatie.
De instap vanuit andere domeinoverstijgende doorstroomrichtingen (aso) en Technologische wetenschappen (tso) is mogelijk als dit een positieve keuze is die inhoudelijk aansluit bij je talenten en interesses. Motivatie en bereidheid om zo nodig achterstanden weg te werken zijn dan belangrijk.
Vanuit andere richtingen is de overstap niet haalbaar.

   Wat na de derde graad?

Na het zesde jaar Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen heb je een uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs. De meest logische vervolgstudies zijn:

  • specifieke academische bachelors en masters zoals Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Chemie, Fysica), Biomedische wetenschappen;
  • professionele bachelors zoals Chemie (Biochemie, Chemie, Milieuzorg), Biotechniek (Agro- en biotechnologie: agro-industrie, voedingstechnologie, biotechnologie…), Biomedische laboratoriumtechnologie, Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Logopedie en audiologie, Laboratoriumtechnologie, Medische beeldvorming).

Ook andere richtingen zijn zeker nog mogelijk, zoals bv. Onderwijs, Toegepaste informatica, Multimedia en communicatietechnologie…