BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN

2de graad - doorstroomgericht - tso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

Heb je talent voor chemie, fysica, biologie en wiskunde? Wil je jezelf uitdagen door de theorie toe te passen in labo's en projecten? Wil je een brede en goede voorbereiding op hoger onderwijs? Dan is deze STEM-doorstroomrichting het neusje van de zalm voor jou.

In Biotechnologische STEM-wetenschappen krijg je naast een brede algemene vorming een stevig pakket wetenschappen en wiskunde. Het is een richting voor wie veel theorie kan verwerken, maar ook voor echte onderzoekers die onder andere in STEM-lab projectmatig problemen willen oplossen in de chemie, fysica en biologie.

Zowel de natuurwetenschappelijke inzichten, het experimenteren als de vaardigheden in labo's zijn daarbij belangrijk. Je leert wetenschappelijke methoden, denk- en werkwijzen en vaardigheden, ook op ict-vlak, ontwikkelen om tot betrouwbare kennis en oplossingen te komen.

Via het onderzoekend en probleemoplossend leren, werken we aan heel wat STEM-doelen. Je ziet en begrijpt hierdoor steeds beter de verbanden tussen wetenschap, wiskunde, technologie en de samenleving.

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

Om in deze doorstroomgerichte tso-richting te starten, volgde je in de eerste graad bij voorkeur 2 A Accent of Extra (met alle basis en (een aantal) verdiepingsdoelen). De basisopties STEM-(industriële) wetenschappen of Moderne talen en wetenschappen zijn een ideale voorbereiding, maar ook uit andere basisopties kun je de overstap maken als je interesse en talent hebt voor wetenschappen en wiskunde.

   Naar de derde graad

Na de tweede graad Biotechnologische STEM-wetenschappen is de logische vervolgopleiding de derde graad Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen.

   Wat na de derde graad?

Na Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen heb je een uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs. De meest logische vervolgstudies zijn:

- academische bachelors zoals Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Fysica), Biomedische wetenschappen

- professionele bachelors zoals Chemie (Biochemie, Chemie, Milieuzorg), Agro- en biotechnologie (Groenmanagement, Agro-industrie, Dierenzorg en land-bouw), Biomedische laboratoriumtechnologie, Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings-en dieetkunde, Ergotherapie, Logopedie en audiologie, Laboratoriumtechnologie, Medische beeldvorming)

Ook andere richtingen (bv. een lerarenopleiding, Toegepaste informatica, Multimedia en communicatietechnologie ... ) zijn zeker nog mogelijk.