Eerste jaar

Het is niet eenvoudig om een keuze te maken bij de stap naar het secundair. Daarom geven we graag wat uitleg bij ons aanbod. Je kan in het eerste jaar kiezen tussen de A-stroom (tso) en de B-stroom (bso).

Welke keuze je ook maakt, we zullen samen met jou op zoek gaan naar je talenten en je zo goed mogelijk begeleiden bij het leren en je verdere ontwikkeling. We geven je een stevige basis mee door voldoende tijd uit te trekken om de leerstof uit te leggen en in te oefenen, op een tempo dat aangepast is aan jouw noden.

In 1A volg je de vakken techniek, creatie en vormgeving en sociale en technische vorming in kleine groepen en in 1B is dit zelfs voor alle vakken zo. Op die manier kunnen we je van nabij opvolgen.

Vanuit beide keuzes geven we je een grondige voorbereiding op het hoger onderwijs en/of het werkveld.