GEZONDHEIDSZORG

3de graad - doorstroom- en arbeidsmarktgericht - tso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

  • Heb je interesse in de gezondheids- en welzijnszorg en in de wetenschappelijk-theoretische inzichten op dit vlak?
  • Wil je ook concreet zorg leren dragen voor de gezondheid van de mens en zorgvragers ondersteunen bij taken van het dagelijks leven?
  • Wil je na het secundair onderwijs verder kunnen studeren in een sociale of zorgopleiding of in het onderwijs en tegelijk de beroepscompetenties aanleren om na het zesde jaar aan de slag te kunnen als verzorgende/zorgkundige?

Dan is de gloednieuwe theoretisch-praktische studierichting Gezondheidszorg in de dubbele finaliteit de ideale richting voor jou!

In deze doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting krijg je een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk:

  • je krijgt een wetenschappelijk-theoretische basis i.v.m. gezondheidsbevordering, psychologie (focus op de levensfase van de volwassene, oudere), agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, toegepaste fysiologie en anatomie;
  • er is veel oog voor contexten, thema’s en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert ook al doende: zowel in klas (via opdrachten, sprekers, projecten, workshops…) als daarbuiten (door studiebezoeken, stages en andere vormen van werkplekleren). Je loopt min. 8 graaduren stage in de residentiële sector (woonzorgcentrum, ziekenhuis…) en indien mogelijk in de thuiscontext (o.a. thuiszorgdienst, thuisverpleging);
  • je ontwikkelt als toekomstige verzorgende en zorgkundige heel wat basiscompetenties en een professionele communicatie gericht op de cliënt en zijn omgeving. Je leert vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van mensen en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

De meeste leerlingen stappen in na de tweede graad Maatschappij en welzijn.
Na Maatschappij- en welzijnswetenschappen kan Gezondheidszorg een goede keuze zijn als je een wat praktischere opleiding wenst. Belangrijk is dan dat de richting bij je talenten en interesses aansluit.
Ook vanuit andere doorstroomrichtingen en richtingen met dubbele finaliteit kan je instappen, als je hiervoor talent en interesse hebt en je grote motivatie toont. Je moet dan bereid zijn om zo nodig onder begeleiding achterstanden weg te werken.

   Wat na de derde graad?

Na Gezondheidszorg behaal je het diploma secundair onderwijs en heb je een stevige basis om verder te studeren. De meest logische vervolgstudies zijn:

  • een professionele bachelor, vooral de gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Logopedie en audiologie), naast onderwijs (kleuter, lager en secundair) en Pedagogie van het jonge kind;
  • een graduaatsopleiding die hier logisch bij aansluit, in de gezondheidssector of een 7de jaar Secundair na Secundair (Se-n-Se), vooral Persoonsbegeleider, Medisch-administratief assistent en Tandartsassistent.

Je kan ook meteen aan de slag in het werkveld als verzorgende/ zorgkundige, gezien je deze beroepskwalificatie hebt na het 6de jaar.