HUMANE WETENSCHAPPEN

2de en 3de graad - doorstroomgericht - aso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

 • Wil je je verdiepen in het gedrag en denken van de mens in onze samenleving?
 • Is kritisch reflecteren op jezelf en de wereld rondom ons en inzicht krijgen in maatschappelijke vraagstukken iets wat je fascineert?
 • Ben je geboeid door cultuur en wil je leren kijken en luisteren naar kunst?
 • Wil je een uitdagend pakket algemene vakken en je extra laten prikkelen door sociologie en psychologie, sociale en gedragswetenschappen, filosofie en kunstbeschouwing?
 • Vind je een brede en inhoudelijk sterke voorbereiding op hoger onderwijs (vooral universiteit) belangrijk?

Dan is de domeinoverstijgende aso-richting Humane wetenschappen jouw richting!

Naast een stevig pakket algemene vakken word je extra uitgedaagd in deze vakken, eigen aan deze richting:

 • In filosofie ga je op een trip doorheen boeiende levensvragen. Je leert kritisch nadenken over wie we zijn, goed en kwaad, de zin van het leven en filosofische thema’s en vragen.
 • In kunstbeschouwing/esthetica leer je naar kunst kijken, die begrijpen, waarderen en beleven. Je ontdekt de betekenis van kunst in de samenleving.
 • In sociologie en psychologie (2de graad) en sociale en gedragswetenschappen (3de graad) dompel je je onder in de ontwikkeling van de mens en de samenleving met haar(sub)culturen. Je verdiept je in wetenschappelijke inzichten en leert reflecteren over visies en thema’s uit de politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogiek. Je ontdekt verbanden met de samenleving, de mens en zijn gedrag.
 • Je maakt kennis met statistiek en leert o.a. statistische gegevens interpreteren.
 • Ook je communicatieve en sociale vaardigheden en je onderzoekscompetenties krijgen een boost.
 • De actualiteit wordt binnengebracht via opdrachten, sprekers, excursies, workshops…

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

 •  In de 2de graad

Om in deze aso-richting te starten, volgde je in de 1ste graad bij voorkeur 2A Extra (met alle basis- uitbreidingsdoelen). Een instap na 2A accent (een leerniveau gericht op de meeste uitbreidingsdoelen) kan ook, bij goede resultaten en als je gemotiveerd bent om je blijvend in te zetten.

 • In de 3de graad

Na de 2de graad Humane wetenschappen is de logische vervolgopleiding de 3de graad Humane wetenschappen. De instap vanuit een andere aso-richting is mogelijk, als dit een positieve keuze is waarvoor je gemotiveerd bent en Humane wetenschappen inhoudelijk aansluit bij je talenten en interesses. De overstap na de 2de graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen is slechts in uitzonderlijke situaties haalbaar.

   Wat na de derde graad?

Deze veelzijdige richting bereidt je grondig voor op een heel brede waaier van opleidingen aan de universiteit of de hogeschool:

 • vooral academische bachelors en masters zoals Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Sociaal-economische wetenschappen, International affairs, Rechten, Notariaat, Criminologie, Filosofie, Geschiedenis, Archeologie en Kunstwetenschappen;
 • professionele bachelors zoals Sociaal-agogisch werk, Gezondheidszorg, Onderwijs, Pedagogie van het jonge kind, Journalistiek, Communicatiemanagement.

Ook tal van andere richtingen kan je zeker starten na deze brede aso-richting.

Humane in VISO - Kika-Luna, Senne en Lobke vertellen