HUMANE WETENSCHAPPEN

2de graad - doorstroomgericht - aso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

Wil je meer weten over het gedrag en denken van de mens in onze samenleving, de actualiteit op de voet volgen en kritisch kijken naar jezelf en de wereld? Ben je geboeid door cultuur, media en wat in onze samenleving gebeurt? Wil je een brede en inhoudelijk sterke voorbereiding op hoger onderwijs? Dan is de domeinoverstijgende aso-richting Humane wetenschappen jouw richting!

Je krijgt een uitdagend pakket algemene vakken en wordt extra geprikkeld door sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

• In sociologie en psychologie dompel je je onder in de ontwikkeling van de mens en de interactie met anderen en verdiep je je in inzichten uit deze wetenschappen. Ontdek hoe de samenleving met haar (sub)culturen in elkaar zit en hoe de media dit beïnvloeden.
• In filosofie ga je op een trip doorheen boeiende levensvragen. Je leert nadenken over wie we zijn, goed en kwaad en de zin van het leven.
• In kunstbeschouwing beleef je kunst. Je leert naar kunst kijken, die begrijpen en waarderen. Je ontdekt de betekenis van kunst in de samenleving.
• Ook je communicatieve en sociale vaardigheden krijgen een boost en de actualiteit wordt binnengebracht via opdrachten, sprekers, excursies, workshops ...

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

Om in deze aso-richting te starten, volgde je in de eerste graad bij voorkeur 2 A Extra (met alle basis en verdiepingsdoelen).

   Naar de derde graad

Na de tweede graad Humane wetenschappen is de logische vervolgopleiding de derde graad Humane wetenschappen. De doorstroomrichting Welzijnswetenschappen (tso) is na 4 Humane wetenschappen een goed alternatief als je in de derde graad wat meer tijd wil om je in hetzelfde interessegebied te verdiepen en een wat minder abstracte en meer toepassingsgerichte benadering je meer ligt.

   Wat na de derde graad?

Na het zesde jaar, ben je perfect voorbereid op een heel brede keuze:

academische bachelors zoals Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Sociale wetenschappen, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke wetenschappen, Rechten, Notariaat, Criminologische wetenschappen, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Wijsbegeerte, International Affairs...

professionele bachelors zoals Pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk (Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Orthopedagogie, Maatschappelijke veiligheid), de gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Logopedie en audiologie, Laboratoriumtechnologie, Medische beeldvorming), het onderwijs (kleuter, lager en secundair), Journalistiek, Communicatiemanagement...

Ook tal van andere richtingen kan je zeker starten na deze brede aso-richting.

Humane in VISO - Kika-Luna, Senne en Lobke vertellen