MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

2de graad - doorstroom- en arbeidsmarktgericht - tso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

Ben je sociaal en ga je graag om met kinderen, volwassenen en ouderen? Zorg je graag voor anderen of wil je hen begeleiden? Heb je belangstelling voor gezondheid en welzijn? Wil je verder kunnen studeren in het onderwijs, de sociale sector of de gezondheidszorg en tegelijk beroeps-competenties aanleren waarmee je na het 6de jaar kan starten in de kinderopvang of als zorgkundige? Dan is Maatschappij en welzijn net iets voor jou!

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

• Je leert vanuit een theoretische benadering kijken naar de mens, de samenleving, naar zorgverlening en begeleiding. Er is veel aandacht voor gezondheidsbevordering, de ontwikkeling van mensen en (ped)agogisch handelen.
• Deze theoretische kennis koppel je aan praktische vaardigheden, o.a. in projecten. Vanuit de focus op je eigen leefwereld en de gezinscontext leer je:
- een gezonde maaltijd bereiden, zorg dragen voor linnen en interieur,
- zorg verlenen en begeleidingsactiviteiten uitvoeren ,
- communicatieve en sociale vaardigheden,
- kinderen, volwassenen en ouderen beter kennen.

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

De meeste leerlingen stappen in na 2 A Algemeen. Dit kan ook na 2 A Accent voor wie een meer praktische opleiding wenst. De basisoptie maatschappij en welzijn in 2 A is een ideale voorbereiding, maar ook uit andere basisopties kun je zeker de overstap maken als je interesse en talent hebt voor deze richting.

   Naar de derde graad

Na de tweede graad Maatschappij en welzijn zijn de logische vervolgopleidingen de doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding. Een overstap naar een andere richting na de tweede graad Maatschappij en welzijn (zoals bv. naar Basiszorg en ondersteuning of Assistentie in wonen, zorg en welzijn) is zeker ook mogelijk, afhankelijk van waar je talenten en interesses dan liggen.

   Wat na de derde graad?

Na de derde graad Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding kan je verder studeren. De meest logische vervolgstudies zijn:

• een professionele bachelor zoals Onderwijs (kleuter, lager en secundair) en Pedagogie van het jonge kind,
- na Gezondheidszorg ook in de gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Logopedie en audiologie),
- na Opvoeding en begeleiding ook in het sociaal-agogisch werk (Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Orthopedagogie, Maatschappelijke veiligheid),

• een graduaatsopleiding, bijvoorbeeld in de sociale of gezondheidssector of een 7de jaar Secundair nl Secundair.

Je kan ook meteen naar het werkveld:

• na Gezondheidszorg kan je aan de slag als verzorgende of zorgkundige;
• na Opvoeding en begeleiding kan je met je kwalificatie kinderbegeleider baby's, peuters en schoolgaande kinderen naar de arbeidsmarkt.