MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (2de graad)
WELZIJNSWETENSCHAPPEN (3de graad)

doorstroomgericht - tso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

 • Ben je geboeid door het gedrag en het denken van de mens in onze maatschappij?
 • Heb je een sociale interesse en spreken maatschappelijke thema’s met voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn je aan?
 • Wil je de mens en de samenleving leren begrijpen en bestuderen op een wetenschappelijke manier?
 • Spreekt onderzoekend leren via projecten je aan?
 • Wil je een brede en goede voorbereiding op hoger onderwijs?

Dan sluit deze theoretische domeingebonden doorstroomrichting perfect bij je aan!

Je krijgt een brede algemene vorming, verdiept je in de wereld van de psychologie en de sociologie (2de graad) en de toegepaste sociale en gedragswetenschappen (3de graad) en maakt kennis met de filosofie en statistiek (6de jaar).

 • Wetenschappelijke inzichten en begrippen uit de sociologie en psychologie, en de sociale en gedragswetenschappen hebben binnen de kortste keren geen geheimen meer voor jou. We vertrekken steeds vanuit concrete thema’s met toepassingen binnen de context van maatschappij en welzijn.
 • Je leert nadenken over wie we zijn, goed en kwaad en de zin van het leven vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.
 • Je communicatieve en sociale vaardigheden en je onderzoekscompetenties krijgen een extra boost.
 • De actualiteit wordt binnengebracht via opdrachten, sprekers, excursies, workshops…
 • In socio-lab onderzoek je in uitdagende projecten de samenleving, de mens en zijn gedrag.

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

 • In de 2de graad

Je volgde in de 1ste graad bij voorkeur 2A Accent of Extra (met alle basis- en (een aantal) uitbreidingsdoelen). Een instap na 2A Algemeen (enkel basisdoelen) kan enkel als je daar goede resultaten haalde en je je wil inzetten om veel theorie te verwerken. De basisoptie maatschappij en welzijn in 2A is een ideale voorbereiding, maar ook uit andere basisopties kan je zeker de overstap maken bij interesse en talent voor deze richting.

 • In de 3de graad

Na de 2de graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen is de logische vervolgopleiding de 3de graad Welzijnswetenschappen. De instap vanuit een andere doorstroomrichting (D-finaliteit) is mogelijk, als dit een positieve keuze is die inhoudelijk aansluit bij je talenten en interesses. Deze overstap is dan vlot haalbaar na een domeinoverstijgende (aso) richting. Na een domeingebonden doorstroomrichting is veel inzet en motivatie nodig.

   Wat na de derde graad?

Na de derde graad Welzijnswetenschappen heb je een uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs. De meest logische vervolgstudies zijn:

 • specifieke academische bachelors zoals Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen;
 • professionele bachelors zoals Pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk (Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Orthopedagogie, Maatschappelijke veiligheid), Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Logopedie en audiologie, Laboratoriumtechnologie, Medische beeldvorming... ), het onderwijs (kleuter, lager en secundair), Sport en bewegen.

Ook andere richtingen (bijv. Agro- en biotechnologie, management, logistiek...) zijn hiernaast zeker nog mogelijk.