OPVOEDING EN BEGELEIDING

3de graad - doorstroom- en arbeidsmarktgericht - tso (download hier de folder)

   Iets voor jou?

  • Heb je belangstelling voor de welzijnszorg en voor de wetenschappelijk-theoretische basis hiervan (o.a. inzichten uit de psychologie en pedagogiek)?
  • Kijk je er naar uit om als toekomstige kinderbegeleider pedagogisch te leren handelen en wil je je oriënteren op het begeleiden van mensen met een beperking?
  • Wil je na het zesde jaar een vervolgopleiding kunnen kiezen in de zorg- of sociale sector of in het onderwijs en tegelijk de beroepscompetenties verwerven van een kinderbegeleider?

Dan is de splinternieuwe theoretisch-praktische studierichting Opvoeding en begeleiding in de dubbele finaliteit de richting bij uitstek voor jou!

In deze doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting krijg je een mooie en boeiende combinatie van theorie en praktijk:

  • je krijgt een wetenschappelijk-theoretische basis i.v.m. gezondheidsbevordering en psychologie (focus op de levensfase van het kind), (ortho)pedagogie en de mens en zijn plaats in de samenleving;
  • er is veel aandacht voor contexten, thema’s en voorbeelden uit de kinderopvang en welzijnszorg. Je leert ook door te ervaren, door te doen: in de klas (via opdrachten, sprekers, projecten, workshops…) én buiten de klas (door studiebezoeken, stages en andere vormen van werkplekleren). Je loopt minimum 8 graaduren stage, gelijkwaardig verdeeld over de doelgroepen ‘baby’s en peuters’ (bijv. groepsopvang, dienst voor onthaalouders) en ‘schoolgaande kinderen’ (bijv. buitenschoolse opvang, vakantieopvang…);
  • in je opleiding tot kinderbegeleider ontwikkel je tal van basiscompetenties. Als toekomstige kinderbegeleider bij kinderen van 0 tot 12 jaar leer je ondersteuning bieden en pedagogisch handelen in de kinderopvang. Je maakt ook kennis met het begeleiden van mensen met een beperking of specifieke ondersteuningsbehoefte. Pedagogische modellen pas je toe op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek.

   Instap en lessentabel

VISO - campus Polenplein

De meeste leerlingen stappen in na de tweede graad Maatschappij en welzijn.
Ook na Maatschappij- en welzijnswetenschappen kan Opvoeding en begeleiding een mooie keuze zijn als je een wat praktischer opleiding wenst. Belangrijk is dan dat de richting bij je talenten en interesses aansluit.
Ook vanuit andere doorstroomrichtingen en richtingen met dubbele finaliteit is een instap mogelijk, als je hiervoor talent en interesse hebt en je duidelijk gemotiveerd bent. Je moet dan bereid zijn om zo nodig onder begeleiding achterstanden weg te werken.

   Wat na de derde graad?

Na Opvoeding en begeleiding behaal je het diploma secundair onderwijs en heb je een goede basis om verder te studeren. De meest logische vervolgstudies zijn:

  • een professionele bachelor zoals onderwijs (kleuter, lager en secundair), Pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk (Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Orthopedagogie, Maatschappelijke veiligheid);
  • een graduaatsopleiding die hier sterk bij aansluit, bv. in de sociale sector of een 7de jaar Secundair na Secundair (Se-n-se), vooral Persoonsbegeleider, Medisch-administratief assistent en Tandartsassistent.

Je kan ook meteen naar het werkveld met je beroepskwalificaties van kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen.