Samenwerking VISO & Barnum

We werken als school enthousiast samen met onze partnerschool Barnum. Ons toekomstperspectief is groeien naar één school tegen 1 september 2028.

Onze leerlingen zullen genieten van een ruime, hypermoderne nieuwbouw en vernieuwbouw op site Barnum en de aangrenzende site Ter Berken. Een grote troef voor innovatief en kwaliteitsvol onderwijs!
Alle richtingen van beide scholen blijven behouden, waardoor leerlingen kunnen kiezen uit een héél breed en gevarieerd aanbod van aso, tso en bso. Zo spelen we optimaal in op alle talenten van elke leerling.

Samen schrijven we een krachtig, vernieuwend en uitdagend verhaal vanuit de sterktes van beide scholen. Neem zeker ook eens een kijkje op de website van onze partnerschool Barnum: www.barnum.be

Nieuwbouw- en verbouwingswerken van start

Onze samenwerking wordt stilaan heel concreet. De eerste stap is de bouw van een moderne, multifunctionele nieuwbouw met 9 ruime lokalen en aangrenzende lokaaloverstijgende ruimtes op site Barnum. Die bouwwerken starten in februari 2023. Dit modern gebouw van 840 m² is ontworpen door AVDK Architecten. Door de keramische gevelbekleding sluit het gebouw aan bij het straatbeeld en de speelse plaatsing van de ramen zorgt tegelijk voor een sprekende moderne gevel met veel lichtinval en interactie met de omgeving.

De klaslokalen zijn ruim en zeer flexibel met openschuivende wanden en deuren tussen de lokalen en een aangrenzende multifunctionele ruimte. Door die flexibiliteit van de klasoppervlakte kunnen we volop inspelen op de didactische noden van de leerling en op nieuwe werkvormen zoals co-teaching, duowerk of begeleid zelfstandig leren. Leerlingen zullen er klassikaal les kunnen volgen, met meerdere klassen samen projectwerk doen, individueel of in groepjes werken en veel meer. Op die manier zijn er heel veel mogelijkheden en is de nieuwbouw klaar voor de toekomst.

Aan de achterzijde geven de lokalen toegang tot een binnentuin en op de tweede verdieping is een groenzone voorzien. Bij de bouw houden we ook al rekening met de aansluiting van de volledige school op het warmtenet van Mirom. Daarmee maken we met Barnum-VISO meteen ook onze groene ambities duidelijk voor de nieuwe school.

We voorzien de ingebruikname van de gloednieuwe lokalen, in eerste instantie door de leerlingen van Barnum, al op 1 september 2024.

Aan de plannen voor de andere bouwprojecten op Barnum en op site Ter Berken werken we ondertussen enthousiast verder. De uitbouw van de nieuwe en vernieuwde infrastructuur die nu van start gaat, is een hefboom om ons innovatief en kwaliteitsvol onderwijs in de toekomst te versterken.