[sections   collapse=always]
[section title="Hoe is een schooldag ingedeeld?" width="200px"]

De lessen in de voormiddag lopen van 8.25 u. tot 12u.
De lessen in de namiddag lopen van 13.15 u. tot … *
*afhankelijk van je lesrooster tot 16 u. of 16.50 u.

Zie ook hier voor meer info.

[/section]

 

[section title="Hoe lang duren de schooldagen"]

Het persoonlijk uurrooster krijgt je op de eerste schooldag maar er zijn vaste tijdstippen waarop de verschillende jaren de lesdag eindigen.

VISO P
1ste jaar, 2STV, 3HZ, 4HZ, 5de jaar en 6de jaar: 2 dagen tot 16.50u en 2 dagen tot 16u
2TW: 4 dagen tot 16u
3STW, 4STW, 3TW, 4TW, 3BE en 4BE: 3 dagen tot 16.50u en 1 dag tot 16u

6HZ: 3 dagen tot 16u en 1 dag tot 16.50u
7de jaar: zie rooster in september

Op woensdagnamiddag is iedereen vrij

VISO D
1ste jaar: 3 dagen tot 16u en 1 dag tot 16.50u
2de, 3de , 4de en 5de jaar: 2 dagen tot 16u en 2 dagen tot 16.50u
6de en 7de jaar: 3 dagen tot 16u e, 1 dag tot 16.50u

 

Op woensdagnamiddag ben je lesvrij (uitz.: sommige leerlingen van 6 V en 7 TBZ kunnen les en/of stage hebben op woensdagnamiddag).

[/section]

 

[section title="Kan ik op school mijn boeken bestellen? Welke boeken heb ik nodig?"]

Wie inschrijft voor 1 juni krijgt in de loop van de zomervakantie een brief toegestuurd met de bestellijst van de boeken. Deze brief bezorg je ingevuld op school terug en dan liggen je boeken eind augustus klaar op school. Wie inschrijft na 1 juni kan deze lijst onmiddellijk bij inschrijving invullen.

Als je in de loop van het schooljaar inschrijft, vul je bij inschrijving een boekenlijst in en de verantwoordelijke bestelt dan zo vlug mogelijk je boeken zodat je de lessen optimaal kan meevolgen.

Voor alle vragen i.v.m. boeken kan je op school altijd terecht bij mevrouw Kesteloot.

[/section]

 

[section title="Hoe verloopt het onthaal van nieuwe leerlingen op school?"]

Tijdens je eerste uren in VISO krijg je nog geen les. Voor de eerstejaars starten we met een tweedaags programma vol kennismakingsactiviteiten en een rondleiding door de school. Er is ook aandacht voor de verschillende vormen van begeleiding op school zoals de leerlingenbegeleiders. Je hoort bij wie je terecht kan met al je vragen en je krijgt ook een meter of peter uit een hoger jaar. Pas na deze onthaaldagen beginnen de lessen.

Ook wie in een ander studiejaar instroomt, maakt kennis met de school. Op 1 september verwachten we je iets vroeger dan je klasgenoten. Je krijgt dan een korte rondleiding en je kan al kennismaken met je klastitularis en heel wat andere mensen. Je ontvangt dan ook alle info voor een nieuw en hopelijk boeiend schooljaar.

Stroom je in in de loop van het schooljaar, dan zal een leerlingenbegeleider of opvoeder je onthalen op school en alle nodige info geven. Daarna gaat hij of zij samen met jou naar je nieuwe klas.

Je merkt het, ook al ben je nieuw, we doen er alles aan opdat je je zo snel mogelijk thuis zou voelen!

[/section]

 

[section title="Welk materiaal heb ik nodig en kan ik het op school bestellen?"]

Het volgende materiaal kan je op school aankopen, samen met de boeken:

 • laboschorten en veiligheidsbrillen van TW,
 • polo met logo voor LO-lessen,
 • praktijkmateriaal voor haarzorg, bio-esthetiek en schoonheidszorg,
 • rekenmachine voor de lessen wiskunde,
 • schorten voor tijdens de praktijklessen,
 • veiligheidsschoenen voor organisatiehulp/OA.

Volgend materiaal koop je zelf buiten de school aan:

 • stagekledij en –schoenen Verzorging,
 • stagekledij voor Organisatiehulp/Organisatie-assistentie,
 • LO-schoenen met lichtgekleurde zolen,
 • PO- materiaal en ander schoolgerei,
 • schriften en mappen.

We verwijzen hiervoor ook naar de materiaallijst per jaar (met o.a. schriften, mappen, materiaal... nodig per vak) die eind juni of bij inschrijving wordt meegegeven.

[/section]

 

[section title="Kan ik op internaat?"]

Er zijn voor VISO twee internaten in de scholengroep Sint-Michiel.

Internaat Noord is het meisjesinternaat voor alle scholen van de scholengroep Sint-Michiel uitgezonderd VABI, VTI en KSR.
Alle info vind je terug op: www.internaatnoord.be - internaatnoord@sint-michiel.be - tel 051 25 14 01

Internaat Zuid is het internaat voor alle jongens uit de scholen van de scholengroep Sint-Michiel én alle meisjes uit VABI, VTI en KSR. Alle info vind je terug op: www.internaatzuid.be - internaatzuid@sint-michiel.be - tel 051 26 47 38

[/section]

[section title="Kan ik op school studie volgen?"]

In VISO P
Je kan na het laatste lesuur gratis in de avondstudie blijven tot max. 18.15 u., op maandag, dinsdag en donderdag.
Vrijdag is er studie tot 16.50 u.
Op woensdagnamiddag kan je in de studie blijven van 12.45 u. tot 14.55 u.

In VISO D
Er is geen studiezaal in VISO D, maar als je ’s avond op je vervoer moet wachten kan je tot 17.30 u. nablijven.
Je hebt wel de mogelijkheid om aan te sluiten in de studie op het polenplein, zie hierboven.

[/section]

[section title="Mag ik ’s middags de school verlaten?"]

’s Middags eet je ofwel thuis of op school. Als je thuis of bij familie (grootouders, broers, zussen) gaat eten heb je hiervoor een schriftelijk bewijs van je ouders nodig dat je laat ondertekenen door de directie.
Als leerling van het 6de jaar (met de toestemming van je ouders) of het 7de jaar ben je vrij om te kiezen waar je ’s middags eet.

[/section]

[section title="Mag ik op school mijn gsm of smartphone gebruiken?"]

Je mag je gsm of smartphone tijdens de schooluren op 3 momenten gebruiken:

 • ’s ochtends mag je op de speelplaats je telefoon gebruiken tot het eerste belsignaal om in de rij te gaan staan of naar het lokaal te gaan;
 • tijdens de middagpauze mag je op de speelplaats je telefoon gebruiken van 12 u. tot 13.15 u.
 • als je ’s avonds in de studie blijft mag je tussen 16.50 u. en 17 u. ook op de speelplaats je gsm gebruiken.

[/section]

[section title="Wat eet ik ’s middags op school?"]

In VISO D
Je kan je eigen lunchpakket en drank (enkel fruitsap, water en melkproducten) opeten in de refter. In de refter kan je ook soep aankopen.
's Morgens kan je, voor 8.25 u. een belegd broodje bestellen aan het onthaal.
Drankautomaten op school bieden fruitsap, water en chocolademelk aan.

Wil je een warm middagmaal dan kan je ’s middags naar campus Polenplein.

 

In VISO P

De maaltijden in het restaurant worden geleverd door de firma Scolarest. Je kan elke dag op het moment zelf kiezen: er is soep, belegde broodjes, een warme schotel, een koude schotel, een vegetarisch gerecht, een snelschotel, een groentenbord en een volledige maaltijd (soep + warme of koude schotel + dessert).
Je eigen lunchpakket van thuis meebrengen kan natuurlijk ook.
Er is altijd gratis gekoeld water te verkrijgen.

Meer info over het middageten vind je hier.

[/section]

[section title="Wat moet ik doen om een schooltoelage te krijgen?"]

Alle info over de aanvraag van de schooltoelagen vind je hier op onze site. Bij vragen of problemen helpen we je graag verder!

[/section]

[section title="Waar kan ik op school mijn helm van mijn bromfiets kwijt?"]

Leerlingen met een bromfiets moeten hun helm in een locker of in een het koffertje van hun bromfiets opbergen.

[/section]

[section title="Waar kan ik op school mijn materiaal kwijt? "]

Je kan voor het hele schooljaar een locker huren. Je betaalt hiervoor een huurprijs en een waarborg voor de sleutel. In de locker is er voldoende plaats voor je boeken en (turn)materiaal.
Als leerling Haarzorg in VISO P kan je 2 lockers huren  om al je materiaal op te bergen.
Als leerling Bio-esthetiek, Schoonheidsverzorging en Haarzorg krijg je bij inschrijving de afmetingen van een locker mee, zodat je een beautycase kan aanschaffen die zeker in de locker past!

[/section]

[section title="Waar op school kan ik mijn fiets plaatsen?"]

Als je met de fiets naar school komt dan plaats je je fiets in de fietsenstalling. Het fietsnummer dat je in september krijgt, bevestig je zichtbaar aan je fiets.

VISO D
De ingang van de fietsenstalling bevindt zich links van het onthaal, de helling naar beneden.

VISO P
De ingang van de fietsenstalling bevindt zich aan de deur naar het A-blok, de helling naar beneden. De leerlingen van de eerste graad zetten hun fietsen in de achterste fietsenstalling de andere jaren in de voorste.

[/section]

[section title="Waarvoor gebruik ik Smartschool?"]

Op school gebruiken we Smartschool voor verschillende dingen:

 • Communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders.
 • Doorgeven en delen van documenten ter ondersteuning van de lessen (bv. PowerPoints, extra remediëringsoefeningen...).
 • De kalender, toetsenplanner, punten, afwezigheden, sancties, medische interventies en de maaltijdrekening kunnen zowel leerlingen als ouders bekijken.
 • Het weekmenu van het restaurant.
 • Allerhande documenten zoals brieven aan ouders, het schoolreglement, documenten leren leren ...

Om te kunnen inloggen krijgen de leerlingen in het begin van het schooljaar een brief mee met hun eigen inloggegevens en hoe de ouders zich kunnen inloggen.

Bij vragen of problemen kan je altijd terecht bij de ICT’ers op school.

[/section]

[section title="Wanneer kan ik mij inschrijven op school?"]

Je bent iedere werkdag tijdens het schooljaar van harte welkom:
Van 8 u. tot 11.30 u. en van 13.15 u. tot 17.30 u., op woensdagnamiddag tot 16 u.
Ook tijdens de zomervakantie kun je terecht op school van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli en van woensdag 16 augustus tot en met donderdag 31 augustus, telkens van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.

Meer info vind je hier.

[/section]

[section title="Wat moet ik doen bij een ongeval op weg naar school of op school?"]

Heb je een ongeval op weg van thuis naar school of van school naar huis dan is het belangrijk dat je je goed laat verzorgen en zo snel mogelijk de school verwittigt en verzekeringspapieren aanvraagt bij het onthaal (VISO D) of de inlichtingen (VISO P).
Ook als er een ongeluk op school gebeurt, vraag je verzekeringspapieren aan.

Is het ongeluk in die mate ernstig dat we het niet kunnen verzorgen op school dan brengen we je naar de spoedopname van het AZ Delta in Roeselare. Je zal dan onmiddellijk verzekeringspapieren mee krijgen.

[/section]

[section title="Wat doe ik als ik op mijn vervoer moet wachten?"]

In VISO D
 ’s Avonds kan je op je vervoer wachten tot 17.30 u.
In VISO P
Er is studie op school tot 18.15 u. Je kan hierbij aansluiten om te wachten op je vervoer.

[/section]

[section title="Wie verwittig ik als ik ziek ben en niet naar school kan komen?"]

Als je ziek bent en je kan niet naar school komen, dan laat je een van je ouders zo snel mogelijk de school verwittigen. Bij het onthaal (VISO D) en de inlichtingen (VISO P) zullen ze dan noteren dat je die dag niet naar school zal komen.
Heb je die dag stage dan verwittig je de school, de stagebegeleider en je stageplaats!

Je moet je afwezigheid ook altijd wettigen met een briefje:

 • Ben je voor 1,2 of 3 opeenvolgende dagen ziek dan is een ondertekend en gedateerd briefje van je ouders voldoende. Je kan hiervoor briefjes achteraan in de schoolagenda vinden. Dit kan wel maar 4 keer per jaar!
 • Ben je voor een langere periode afwezig dan heb je een doktersattest nodig (opmerking: een doktersattest is geldig vanaf de dag dat je naar de dokter bent geweest!).
 • OPGELET: afwezigheid tijdens de examens moet altijd gewettigd worden met een doktersattest.

Je dient je afwezigheidsattest in de eerste dag dat je terug bent in de brievenbus van het secretariaat (VISO P) of je geeft het af aan de balie (VISO D).
Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig zal zijn, bezorg je het afwezigheidattest zo snel mogelijk op school, dus voor je terug op school bent.

[/section]

[/sections]