De lessen in de voormiddag lopen van 8.25 u. tot 12u.
De lessen in de namiddag lopen van 13.15 u. tot … *
*afhankelijk van je lesrooster tot 16 u. of 16.50 u.

Zie ook hier voor meer info.

Het persoonlijk uurrooster krijgt je op de eerste schooldag maar er zijn vaste tijdstippen waarop de verschillende jaren de lesdag eindigen.

VISO P

  • 1A: 3 dagen tot 16 u.  en 1 dag tot 16.50 u.
  • 2STV, 3HZ, 4HZ, 5de jaar en 6de jaar: 2 dagen tot 16.50 u. en 2 dagen tot 16 u.
  • 2TW: 4 dagen tot 16 u.
  • 3STW, 4STW, 3TW, 4TW, 3BE en 4BE: 3 dagen tot 16.50 u. en 1 dag tot 16 u.
  • 6HZ: 3 dagen tot 16 u. en 1 dag tot 16.50 u.
 • 7de jaar: zie rooster in september

Op woensdagnamiddag is iedereen vrij

VISO D

  • 1ste jaar: 4 dagen tot 16 u.
  • 2de, 3de , 4de en 5de jaar: 2 dagen tot 16 u. en 2 dagen tot 16.50 u.
 • 6de en 7de jaar: 3 dagen tot 16 u., 1 dag tot 16.50 u.

Op woensdagnamiddag ben je lesvrij (uitz.: sommige leerlingen van 6 V en 7 TBZ kunnen les en/of stage hebben op woensdagnamiddag).

Zie ook hier voor meer info.

Wie inschrijft voor 1 juni krijgt in de loop van de zomervakantie een brief toegestuurd met de bestellijst van de boeken. Deze brief bezorg je ingevuld op school terug en dan liggen je boeken eind augustus klaar op school. Wie inschrijft na 1 juni kan deze lijst onmiddellijk bij inschrijving invullen.

Als je in de loop van het schooljaar inschrijft, vul je bij inschrijving een boekenlijst in en de verantwoordelijke bestelt dan zo vlug mogelijk je boeken zodat je de lessen optimaal kan meevolgen.

Voor alle vragen i.v.m. boeken kan je op school altijd terecht bij mevrouw Kesteloot.

Tijdens je eerste uren in VISO krijg je nog geen les. Voor de eerstejaars starten we met een tweedaags programma vol kennismakingsactiviteiten en een rondleiding door de school. Er is ook aandacht voor de verschillende vormen van begeleiding op school zoals de leerlingenbegeleiders. Je hoort bij wie je terecht kan met al je vragen en je krijgt ook een meter of peter uit een hoger jaar. Pas na deze onthaaldagen beginnen de lessen.

Tijdens het eerste jaar krijg je ook elke week een uur leefsleutels en een begeleidingsuur waarin we o.a. werken aan de klasbinding, sessies leren leren aanbieden, extra uitleg Nederlands, Frans en wiskunde geven en veel meer. Op die manier hopen we de overgang naar het secundair zo vlot mogelijk te maken.

Ook wie in een ander studiejaar instroomt, maakt kennis met de school. Op 1 september verwachten we je iets vroeger dan je klasgenoten. Je krijgt dan een korte rondleiding en je kan al kennismaken met je klastitularis en heel wat andere mensen. Je ontvangt dan ook alle info voor een nieuw en hopelijk boeiend schooljaar.

Stroom je in in de loop van het schooljaar, dan zal een leerlingenbegeleider of opvoeder je onthalen op school en alle nodige info geven. Daarna gaat hij of zij samen met jou naar je nieuwe klas.

Je merkt het, ook al ben je nieuw, we doen er alles aan opdat je je zo snel mogelijk thuis zou voelen!

         

Het volgende materiaal kan je op school aankopen, samen met de boeken:

 • laboschorten en veiligheidsbrillen voor Techniek-wetenschappen,
 • witte polo met logo voor LO-lessen + extra blauwe voor Gezondheids- en welzijnswetenschappen,
 • praktijkmateriaal voor Haarzorg, Bio-esthetiek en Schoonheidszorg,
 • rekenmachine voor de lessen wiskunde,
 • schorten voor tijdens de praktijklessen,
 • stagekledij en Verzorging en Organisatiehulp/Organisatie-assistentie,
 • veiligheidsschoenen voor Organisatiehulp/Organisatie-assistentie.

Volgend materiaal koop je zelf buiten de school aan:

 • LO-schoenen met lichtgekleurde zolen en turnbroek,
 • PO-materiaal en ander schoolgerei,
 • schriften en mappen.

We verwijzen hiervoor ook naar de materiaallijst per jaar (met o.a. schriften, mappen, materiaal… nodig per vak) die eind juni of bij inschrijving wordt meegegeven.

Ja, dat kan zeker! De jongens en meisjes van VISO gaan naar internaat Noord op Barnum.

Alle info vind je terug op: www.internaatnoord.be – internaatnoord@sint-michiel.be – tel 051 25 14 01

Zie ook hier voor meer info.

In VISO P
Je kan na het laatste lesuur gratis in de avondstudie blijven tot max. 18.15 u., op maandag, dinsdag en donderdag.
Vrijdag is er studie tot 16.50 u.
Op woensdagnamiddag kan je in de studie blijven van 12.45 u. tot 14.55 u.

In VISO D
Er is geen studiezaal in VISO D, maar als je ’s avond op je vervoer moet wachten kan je tot 17.30 u. nablijven.
Je hebt wel de mogelijkheid om aan te sluiten in de studie op het polenplein, zie hierboven.

’s Middags eet je ofwel thuis of op school. Als je thuis of bij familie (grootouders, broers, zussen) gaat eten heb je hiervoor een schriftelijk bewijs van je ouders nodig. Je toont dit in het secretariaat.
Als leerling van het 6de jaar (met de toestemming van je ouders) of het 7de jaar ben je vrij om te kiezen waar je ’s middags eet.

Je mag je gsm of smartphone tijdens de schooluren op 3 momenten gebruiken:

 • ’s ochtends mag je op de speelplaats je telefoon gebruiken tot het eerste belsignaal om in de rij te gaan staan of naar het lokaal te gaan;
 • tijdens de middagpauze mag je op de speelplaats je telefoon gebruiken van 12 u. tot 13.15 u.;
 • als je ’s avonds in de studie blijft mag je tussen 16.50 u. en 17 u. ook op de speelplaats je gsm gebruiken.

In de gebouwen (lokalen, gang, restaurant…) mag je de gsm nooit gebruiken.

In VISO D
Je kan je eigen lunchpakket en drank (enkel fruitsap, water en melkproducten) opeten in de refter. In de refter kan je ook soep aankopen.
‘s Morgens kan je, voor 8.25 u. een belegd broodje bestellen aan het onthaal.
Drankautomaten op school bieden fruitsap, water en chocolademelk aan.

Wil je een warm middagmaal dan kan je ’s middags naar campus Polenplein.

In VISO P

De maaltijden in het restaurant worden geleverd door de firma Scolarest. Je kan elke dag op het moment zelf kiezen: er is soep, belegde broodjes, een warme schotel, een koude schotel, een vegetarisch gerecht, een snelschotel, een groentenbord, soep, dessert.
Je eigen lunchpakket van thuis meebrengen kan natuurlijk ook.
Er is altijd gratis gekoeld water te verkrijgen.

Meer info over het middageten vind je hier.

Een studietoelage moet je niet meer aanvragen. Ze wordt automatisch toegekend via het groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Je hoeft hiervoor niets te doen. Alle info vind je op www.groeipakket.be.
Alle info over hoe we de schoolkosten aanpakken, vind je hier op onze site.
Leerlingen met een bromfiets moeten hun helm in een locker of in een het koffertje van hun bromfiets opbergen.
Je kan voor het hele schooljaar een locker huren. Je betaalt hiervoor een huurprijs en een waarborg voor de sleutel. In de locker is er voldoende plaats voor je boeken en (turn)materiaal.
Als leerling Haarzorg of Schoonheidsverzorging in VISO P kan je twee lockers huren  om al je materiaal op te bergen.
Als leerling Bio-esthetiek, Schoonheidsverzorging en Haarzorg krijg je bij inschrijving de afmetingen van een locker mee, zodat je een beautycase kan aanschaffen die zeker in de locker past!

Als je met de fiets naar school komt dan plaats je je fiets in de fietsenstalling. Het fietsnummer dat je in september krijgt, bevestig je zichtbaar aan je fiets.

VISO D
De ingang van de fietsenstalling bevindt zich links van het onthaal, de helling naar beneden.

VISO P
De ingang van de fietsenstalling bevindt zich aan de deur naar het A-blok, de helling naar beneden. De leerlingen van de eerste graad zetten hun fietsen in de achterste fietsenstalling de andere jaren in de voorste.

Op school gebruiken we Smartschool voor verschillende dingen:

 • Communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders.
 • Doorgeven en delen van documenten ter ondersteuning van de lessen (bv. PowerPoints, extra remediëringsoefeningen…).
 • De kalender, digitale schoolagenda, toetsenplanner, punten, afwezigheden, sancties, medische interventies en de maaltijdrekening kunnen zowel leerlingen als ouders bekijken.
 • Het weekmenu van het restaurant.
 • Allerhande documenten zoals brieven aan ouders, het schoolreglement, documenten leren leren …

Om te kunnen inloggen krijgen de leerlingen in het begin van het schooljaar een brief mee met hun eigen inloggegevens en hoe de ouders zich kunnen inloggen.

Bij vragen of problemen kan je altijd terecht bij de ICT’ers op school.

Je bent iedere werkdag tijdens het schooljaar van harte welkom:

 • van 8 u. tot 11.30 u. en van 13.15 u. tot 17.30 u., op woensdagnamiddag tot 16 u.

Ook tijdens de zomervakantie kun je terecht op school om in te schrijven:

 • op weekdagen tot en met 10 juli en vanaf 16 augustus tot en met 31 augustus,
 • telkens van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.

Meer info vind je hier.

Heb je een ongeval op weg van thuis naar school of van school naar huis dan is het belangrijk dat je je goed laat verzorgen en zo snel mogelijk de school verwittigt en verzekeringspapieren aanvraagt bij het onthaal (VISO D) of de inlichtingen (VISO P).
Ook als er een ongeluk op school gebeurt, vraag je verzekeringspapieren aan.

Is het ongeluk in die mate ernstig dat we het niet kunnen verzorgen op school dan brengen we je naar de spoedopname van het AZ Delta in Roeselare. Je zal dan onmiddellijk verzekeringspapieren mee krijgen.

In VISO D
’s Avonds kan je op je vervoer wachten tot 17.30 u.
In VISO P
Er is studie op school tot 18.15 u. Je kan hierbij aansluiten om te wachten op je vervoer.

Als je ziek bent en je kan niet naar school komen, dan laat je een van je ouders zo snel mogelijk de school verwittigen. Bij het onthaal (VISO D) en de inlichtingen (VISO P) zullen ze dan noteren dat je die dag niet naar school zal komen.
Heb je die dag stage dan verwittig je de school, de stagebegeleider en je stageplaats!

Je moet je afwezigheid ook altijd wettigen met een briefje:

 • ben je voor 1,2 of 3 opeenvolgende dagen ziek dan is een ondertekend en gedateerd briefje van je ouders voldoende. Je kan hiervoor briefjes achteraan in de schoolagenda vinden. Dit kan wel maar 4 keer per jaar;
 • ben je voor een langere periode afwezig dan heb je een doktersattest nodig;
 • OPGELET: afwezigheid tijdens de examens moet altijd gewettigd worden met een doktersattest.

Je dient je afwezigheidsattest in de eerste dag dat je terug bent in de brievenbus van het secretariaat (VISO P) of je geeft het af aan de balie (VISO D).
Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig zal zijn, bezorg je het afwezigheidattest zo snel mogelijk op school, dus voor je terug op school bent.